Identyfikator artykułu : 00164969 / Ostatnia modyfikacja : 16.06.2020

Aplikacja Netflix nie działa lub próba jej użycia powoduje wystąpienie specyficznego problemu

  Ten artykuł jest pomyślany jako pomoc w rozwiązywaniu pewnych problemów, które można napotkać przy próbie użycia aplikacji Netflix do wyświetlenia filmu na telewizorze.

  ProblemRozwiązanie
  Próba użycia strumieniowej transmisji obrazu z serwisu Netflix powoduje zatrzymanie obrazu lub jego ponowne buforowanie.Dane z serwisu Netflix są wczytywane powoli lub film ma złą jakość.
  Aplikacja Netflix działa wolno lub nie łączy się z serwisem.Dlaczego nie można połączyć się z serwisem Netflix?
  Brak aplikacji Netflix.Brak jednego lub większej liczby internetowych kanałów wideo.
  Przy próbie dostępu do materiału wideo z Internetu pojawia się komunikat „Process Timed Out” (Przekroczenie czasu procesu).Przy próbie dostępu do materiału wideo z Internetu pojawia się komunikat „Process Timed Out” (Przekroczenie czasu procesu).
  Nie można oglądać określonego kanału wideo internetowego.Nie można oglądać określonego kanału wideo internetowego.
  Brak dostępu do filmów z serwisu Netflix przez serwer proxy.

  Serwis Netflix nie obsługuje serwerów proxy.

  Kolejka „Instant Queue” lub Moja lista nie odzwierciedla zmian dokonanych na komputerze.Kolejka „Instant Queue” lub Moja lista nie odzwierciedla zmian dokonanych na koncie Netflix.
  W menu Netflix brakuje takich elementów, jak obraz okładki filmu, pole wyszukiwania czy Moja lista.W menu Netflix brakuje takich elementów, jak obraz okładki filmu, pole wyszukiwania czy Moja lista.
  Urządzenie z funkcją wideo internetowego nie wyświetla na telewizorze napisów Closed caption.

  Jak włączyć lub wyłączyć funkcję Closed Captioning lub napisy przy oglądaniu wideo internetowego.

  Brak możliwości zalogowania się na konto aplikacji Netflix z urządzenia Google TV.Kiedy używana jest aplikacja Netflix, nie można się zalogować.
  Odtwarzacz Blu-ray Disc zawiesza się po strumieniowym odtwarzaniu filmu z serwisu Netflix.Kiedy strumieniowe odtwarzanie filmu z serwisu Netflix dobiegnie końca, odtwarzacz Blu-ray Disc zawiesza się.
  Aplikacja Netflix przestaje czasami reagować lub reaguje powoli.Opóźnienia przy korzystaniu z serwisu wideo Netflix.
  Brak możliwości zalogowania się do aplikacji Netflix.Przy próbie zalogowania się do serwisu wideo Netflix pewne przyciski są nieaktywne.
  Różne problemy z dostępem do aplikacji Netflix za pośrednictwem routerów Cisco/Linksys.

  Problemy z serwisem Netflix w telewizorach Sony z funkcjami internetowymi — miniaturki, brak możliwości wczytania serwisu Google Play, puste listy w aplikacjach TV i Movie (Filmy) lub brak identyfikacji operatora przez podanie kodu pocztowego.

  Jeśli pomimo wypróbowania podanych rozwiązań napotkany problem pozostaje nierozwiązany, może to świadczyć o czasowej przerwie w działaniu żądanego kanału internetowego. W celu uzyskania najnowszych wiadomości i ewentualnych dalszych informacji odwiedź Centrum pomocy Netflix.