Identyfikator artykułu : 00160094 / Ostatnia modyfikacja : 07.02.2019

Jak zaktualizować / odbierać nowe kanały telewizyjne?

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

W celu wyszukania nowych stacji należy ponownie przeszukać kanały telewizyjne:

W przypadku modeli telewizorów z systemem Android:

 1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
 2. Wybierz opcję Settings (Ustawienia).
 3. Wybierz opcję Channel Set-up (Konfiguracja kanałów).
 4. Wybierz opcję Digital Set-up (Konfiguracja cyfrowa).
 5. Wybierz opcję Digital Tuning (Strojenie tunera cyfrowego).
 6. Wybierz opcję Digital Auto Tuning (Automatyczne strojenie tunera cyfrowego).

Dla modeli wymienionych poniżej:
Seria KLVxxP4xxB, seria KDxxS9xxxB, seria KDLxxW5xxB, seria KDLxxW6xxB, seria KDLxxW7xxB, seria KDLxxW8xxB, seria KDLxxW9xxB, seria KDxxX8xxxB, seria KDxxX9xxxB, seria XBRxxX8xxB, seria XBRxxX9xxB, seria W70xC i seria W78xC

 1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
 2. Wybierz opcję Settings (Ustawienia).
 3. Wybierz opcję Digital Set-up (Konfiguracja cyfrowa).
 4. Wybierz opcję Digital Auto Tuning (Automatyczne strojenie tunera cyfrowego).

Dla innych modeli:

 1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
 2. Wybierz opcję Settings (Ustawienia).
 3. Wybierz opcję System Settings (Ustawienia systemu).
 4. Wybierz opcję Channel Set-up (Konfiguracja kanałów).
 5. Wybierz opcję Digital Set-up (Konfiguracja cyfrowa).
 6. Wybierz opcję Digital Tuning (Strojenie tunera cyfrowego).
 7. Wybierz opcję Digital Auto Tuning (Automatyczne strojenie tunera cyfrowego).
 8. Wybierz opcję OK.

UWAGA: Telewizor nie może automatycznie odebrać nowych stacji.