Identyfikator artykułu : 00127340 / Ostatnia modyfikacja : 28.01.2019Drukowanie

Jak idealnie ustawić obraz telewizora

  Idealny obraz telewizyjny niewątpliwie dla każdego wygląda inaczej — to kwestia gustu. Mimo to można z łatwością ulepszyć kolor, kontrast i czystość obrazu — wystarczy dokonać kilku drobnych korekt ustawień. Na początek:

  Przygotowania
  Najpierw pobierz obraz testowy dołączony do niniejszej strony i zapisz w pamięci USB. Podłącz pamięć USB do telewizora i wyświetl obraz testowy na ekranie, korzystając z odtwarzacza multimedialnego. W przypadku naszych najnowszych telewizorów z platformą Android TV należy odtworzyć plik za pośrednictwem odtwarzacza DVD lub Blu-ray, ponieważ nie można zmieniać ustawień obrazu za pomocą aplikacji Album.

  Najlepiej zacząć od regulacji ustawień podstawowych, ale aby to zrobić dokładnie, należy wyłączyć niektóre z bardziej zaawansowanych funkcji. Na ekranie głównym telewizora przejdź do opcji Settings icon„Settings” (ustawienia) > „System Settings” (ustawienia systemu) > „Eco” (ekologiczne) i wyłącz Light Sensor (czujnik światła). Następnie przejdź do „Settings” > „Picture” (obraz) i wyłącz funkcje Reality Creation, Smooth Gradation oraz wszystkie funkcje Noise Reduction.

  UWAGA: W systemie Android Oreo (OSV-O) ikona ustawień znajduje się w prawym górnym rogu.

  Zalecamy, by dla opcji „Backlight” (kompensacja światła w tle) wybrać wartość siedem lub osiem i ustawić tryb obrazu „Standard”. Po dokonaniu regulacji kliknij opcję „Advanced” (zaawansowane) i wyłącz wszystko.

  UWAGA: Dostęp do ustawień obrazu należy uzyskać z ekranu głównego telewizora, naciskając przycisk „Home” (strona główna) na pilocie,  ponieważ po naciśnięciu przycisku „Options” (opcje) uzyskuje się dostęp do ustawień tylko jednego źródła, a nie całego telewizora. Należy również ustawić docelowe sygnały wejściowe jako „Common” (wspólne).

  Kalibracja telewizora
  Najpierw trzeba sprawdzić właściwy rozmiar obrazu. Generalnie odbiorniki telewizyjne powiększają udostępniany sygnał, wskutek czego obraz nie jest idealnie ostry i patrząc na pasy kontrolne rozdzielczości można zaobserwować efekt moiré. Aby zobaczyć faktyczny rozmiar obrazu, przejdź do „Settings” (ustawienia) > „Display” (monitor) > „Screen” (ekran), następnie wyłącz (Off) automatyczny obszar wyświetlania i ustaw obszar wyświetlania na „Full Pixel” (wszystkie piksele). Powinny być teraz widoczne pełne strzałki w każdym z rogów, a efekt moiré w polu kontrolnym rozdzielczości powinien zniknąć.

  Kalibracja telewizora

  Regulacja jasności
  Spójrz na najczarniejszą część skali szarości na obrazie testowym, a następnie wyreguluj jasność swojego odbiornika tak, aby czarne pole z lewej strony było jak najbardziej czarne. Jasność jest ustawiona prawidłowo, gdy nadal widać różnicę w stosunku do następnego pola po prawej. Jeśli nie widzisz żadnej różnicy między tymi dwoma polami, stopniowo zwiększaj jasność, aż zaczną się różnić.

  Regulacja jasności

  Regulacja kontrastu
  Teraz spójrz na najjaśniejszą część skali szarości na obrazie testowym. Zmieniaj kontrast w swoim odbiorniku, aż skrajne prawe pole będzie białe i nadal będzie widoczna różnica między tym polem a następnym. Jeśli nie widać różnicy, kontrast jest zbyt duży.

  Regulacja kontrastu

  Regulacja ostrości
  Gdy ustawiona jest zbyt duża ostrość telewizora, obraz zaczyna wyglądać nienaturalnie. Aby tego uniknąć, wyreguluj poziom ostrości tak, aby wokół linii krzyża na obrazie testowym nie było jasnej obwódki. Jeśli widzisz jasną obwódkę, zmniejszaj ostrość, dopóki obwódka nie zniknie.

  Regulacja ostrości

  Regulacja nasycenia kolorów
  Wyreguluj nasycenie kolorów do poziomu, który umożliwia zauważenie różnicy między wszystkimi odcieniami kolorów na obrazie testowym. Zwróć szczególną uwagę na środkową część skali kolorów oraz na zdjęcie pośrodku obrazu testowego, aby odcienie skóry wyglądały naturalnie.

  Regulacja nasycenia kolorów

  Dodatkowe ustawienia
  Po zoptymalizowaniu wszystkich ustawień podstawowych odbiornika powinna być już zauważalna poprawa. Przed odłożeniem pilota warto jednak przejść także do ustawień zaawansowanych i włączyć opcje, które zapewnią jeszcze bardziej dokładne szczegóły. Zalecamy, aby wybrać następujące ustawienia:  

  • Funkcja „Reality Creation” > „On” (włączona). Poprawia jakość obrazu, przywracając utracone szczegóły.
  • Funkcja „Smooth Gradation” > „Medium” (średnio). Poprawia gradację kolorów ze wszystkich źródeł i jest bardzo efektywna w przypadku mocno skompresowanych sygnałów. Różnicę daje się zauważyć, na przykład obserwując gradacje odcieni koloru nieba.
  • Jeśli korzystasz jedynie ze źródeł cyfrowych, zalecamy, aby wszystkie ustawienia redukcji szumów były wyłączone.

  Wszystkie pozostałe ustawienia — w tym temperatura kolorów oraz korektor czerni w ustawieniach zaawansowanych — można wyregulować według własnego gustu. Poświęć chwilę na wypróbowanie różnych ustawień i zobacz, które dają najlepszy obraz.

  Optymalizowanie ustawień dla różnych źródeł
  Jednym z najłatwiejszych sposobów szybkiego poprawienia ogólnej jakości obrazu jest wybranie sceny, która odpowiada wybranemu źródłu treści. Na przykład jeśli do jednego z portów HDMI jest podłączona konsola PlayStation 4, należy wybrać „Game” (gra) z menu trybów tematycznych; jeśli jest podłączony komputer osobisty, należy wybrać opcję „Graphics” (grafika). Następnie można dostosować ustawienia do swoich preferencji — trzeba tylko pamiętać, by używać przycisku „Options” (opcje) na pilocie, aby zmiany dotyczyły tylko wybranego źródła.

  Po zoptymalizowaniu wszystkich ustawień w telewizorze powinna być zauważalna wyraźna poprawa, nawet jeśli jakość obrazu wydawała się wyśmienita już wcześniej! Teraz można już usiąść wygodnie, zrelaksować się i cieszyć najlepszą z możliwych jakością obrazu.