Identyfikator artykułu : 00161721 / Ostatnia modyfikacja : 09.03.2017Drukowanie

Jak podłączyć urządzenie MHL do telewizora przy użyciu przewodu MHL

  UWAGI:

  • Nie wszystkie telewizory są wyposażone w wejście Mobile High-Definition Link (MHL). Jeżeli telewizor obsługuje połączenie MHL, co najmniej jedno z wejść HDMI na telewizorze nosi oznaczenie MHL.
  • Jeżeli telewizor nie jest wyposażony w wejście MHL, zalecamy użycie adaptera MHL-HDMI.

  MHL to technologia umożliwiająca telewizorowi komunikowanie się z urządzeniem zgodnym z MHL. Po podłączeniu urządzenia zgodnego z MHL możliwe jest ładowanie urządzenia z telewizora i wyświetlanie zdjęć oraz odtwarzanie muzyki i filmów na telewizorze. Pilot dostarczony w zestawie z telewizorem umożliwia także sterowanie urządzeniem zgodnym z MHL.

  Procedura podłączania urządzenia MHL do telewizora:

  Obraz

   1. Urządzenie MHL
   2. telewizor
   3. Użyj atestowanego przewodu MHL oznaczonego logo MHL (sprzedawanego oddzielnie).

  1. Podłącz mniejszy wtyk przewodu MHL do urządzenia MHL.
  2. Podłącz większy wtyk (HDMI) przewodu MHL do wejścia HDMI na telewizorze obsługującym MHL.
  3. Włącz oba urządzenia.
  4. Zmień ustawienie Auto Input Change (MHL) (Automatyczna zmiana wejścia (MHL)) w menu telewizora na On (Włącz). Dzięki temu po podłączeniu urządzenia zgodnego z MHL telewizor automatycznie przełączy się na wejście MHL. Ustawienie Auto Input Change (MHL) (Automatyczna zmiana wejścia (MHL)) może nie działać, jeśli urządzenie zgodne z MHL nie obsługuje tej funkcji.

  UWAGI:

  • Informacji dotyczących wykonywania powyższych czynności w konkretnym modelu należy szukać w instrukcji obsługi tego modelu.
  • Niektóre smartfony zgodne z MHL po podłączeniu do telewizora przewodem MHL umożliwiają odbieranie telefonów i wiadomości tekstowych.
  • Nie będzie można używać niektórych funkcji pilota. Jest to ściśle uzależnione od ustawień i możliwości urządzenia zgodnego z MHL.