Identyfikator artykułu : 00161679 / Ostatnia modyfikacja : 29.03.2019Drukowanie

Jak podłączyć urządzenie Mobile High Definition Link (MHL) do telewizora przy użyciu adaptera MHL-HDMI

    Przykład połączenia opisanego w tym rozwiązaniu przedstawia poniższa ilustracja: Obraz

    1. Podłącz urządzenie MHL™ do adaptera MHL-HDMI. Następnie podłącz adapter do zasilacza USB.
    2. Podłącz adapter do telewizora przewodem HDMI®. Nawiązanie połączenia zostanie zasygnalizowane pojawieniem się ikony MHL na pasku stanu urządzenia MHL.
    3. Wybierz w telewizorze wejście HDMI. W telewizorze automatycznie uruchomi się odpowiednia aplikacja. Aby oglądać pliki multimedialne na telewizorze, wykonuj instrukcje z ekranu urządzenia MHL.