Identyfikator artykułu : 00126297 / Ostatnia modyfikacja : 25.09.2019

Z którego kanału routera bezprzewodowego — lub punktu dostępu — w paśmie 2,4 GHz można korzystać w celu podłączenia do Internetu?

    Do podłączania do Internetu można wykorzystywać kanały 1-11 wskazane w routerze bezprzewodowym lub punkcie dostępu. Twój telewizor nie obsługuje kanałów 12 i 13.

    Aby zmniejszyć zakłócenia ze strony innych urządzeń, zalecamy, by ustawić kanał routera bezprzewodowego lub punktu dostępu na Auto.

    Jeżeli telewizor jest jedynym urządzeniem, które nie łączy się routerem bezprzewodowym lub punktem dostępowym, router lub punkt dostępowy może wykorzystywać do komunikacji kanał 12 lub 13. W takim przypadku wybierz inny kanał. Jeśli chcesz mieć stały kanał Wi-Fi, zalecamy, by ustawić kanał 1, 6 lub 11.

    Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawiania kanału Wi-Fi , zapoznaj się z instrukcją lub skontaktuj się z producentem routera bezprzewodowego bądź punktu dostępu.