Identyfikator artykułu : 00164691 / Ostatnia modyfikacja : 18.05.2017

Jak używać kolorowych przycisków na pilocie podczas korzystania z klawiatury ekranowej

    UWAGA: Nie wszystkie telewizory są wyposażone w kolorowe przyciski. Aby sprawdzić, czy telewizor jest wyposażony w kolorowe przyciski, zapoznaj się z jego danymi technicznymi lub dostarczoną z nim instrukcją obsługi.

    Obraz

    Obraz

    Przy wprowadzaniu klucza zabezpieczeń sieci domowej lub korzystaniu z przeglądarki internetowej kolorowe przyciski pozwalają wykonywać następujące działania:

    WAŻNE: Kolory przycisków zależą od modelu i regionu.

    A/a Ten przycisk umożliwia przełączanie między małymi i wielkimi literami.
    Kasowanie / Backspace Ten przycisk pozwala kasować litery, cyfry i symbole.
    Input Mode Ten przycisk pozwala zmienić język wprowadzania.
    ABC Ten przycisk pozwala kasować wybrać litery, cyfry lub symbole.