Identyfikator artykułu : 00206694 / Ostatnia modyfikacja : 23.05.2022Drukowanie

Wypukłości na przyciskach pilota telewizora

    UWAGA: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Prosimy o zapoznanie się z sekcją „Produkty i kategorie związane z tym artykułem”.

    Na przyciskach PLAY, AUDIO, 5następnego kanału na pilocie od telewizora znajdują się wypukłości, które ułatwiają bezwzrokowe wyszukiwanie potrzebnych przycisków (powyższe przyciski nie są dostępne na wszystkich pilotach).

    Przykładowo, przyciski kanałówgłośności mają jednakowy kształt, ale można je rozróżnić dzięki wypukłości na przycisku wyboru następnego kanału.