Identyfikator artykułu : 00173494 / Ostatnia modyfikacja : 24.07.2018

Podczas podłączania urządzenia USB lub odtwarzania z urządzenia USB telewizor zawiesił się.

  Należy sprawdzić następujące możliwości.

  1. Uruchom ponownie telewizor.
  2. Użyj do połączenia innego portu USB.
  3. Sformatuj urządzenie USB (upewnij się, że telewizor obsługuje wybrany system i formaty plików).
  4. Spróbuj użyć innego urządzenia USB.
  5. Jeśli problem pozostanie nierozwiązany, przywróć Ustawienia fabryczne.

   1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
   2. Wybierz opcję Ustawienia.
   3. Wybierz opcję Ustawienia systemowe.
   4. Wybierz opcję Pomoc techniczna.
   5. Wybierz opcję Ustawienia fabryczne.
   6. Wybierz opcję OK.

  UWAGA:

  • Po wykonaniu tej procedury pojawia się ekran konfiguracji początkowej.
  • W czasie wykonywania tej operacji (trwającej około 30 sekund) nie należy wyłączać telewizora ani naciskać żadnych przycisków.