Identyfikator artykułu : 00088083 / Ostatnia modyfikacja : 25.05.2022Drukowanie

Jak wybrać kanał wideo internetowego w urządzeniu z funkcją wideo internetowego.

  UWAGA: Nie wszystkie odtwarzacze Blu-ray Disc i telewizory umożliwiają łączenie się z Internetem. Aby sprawdzić, czy odtwarzacz Blu-ray Disc lub telewizor ma funkcje opisane w tym rozwiązaniu, należy zapoznać się z jego danymi technicznymi lub dostarczoną z nim instrukcją obsługi.

  Wykonaj poniższe czynności, aby sprawdzić, czy urządzenie z funkcją wideo internetowego jest skonfigurowane do łączenia się z kanałami wideo internetowego.

  1. Upewnij się, że urządzenie z funkcją wideo internetowego jest podłączone do szybkiego łącza internetowego.
  2. Upewnij się, że w urządzeniu z funkcją wideo internetowego zainstalowana jest najnowsza wersja oprogramowania systemowego (firmware). 

  Wykonaj poniższe czynności, aby wyświetlić listę kanałów internetowych w menu urządzenia z funkcją wideo internetowego.

  1. Na dostarczonym pilocie naciśnij przycisk HOME lub MENU.
  2. Przyciskami ze strzałkami wskaż opcję Aplikacje lub Treść internetowa, zależnie od zawartości menu urządzenia.
  3. Wybierz żądany kanał wideo / aplikację.

  Wykonaj poniższe czynności, jeśli urządzenie z funkcją wideo internetowego jest oparte na systemie Google TV.

  UWAGA: Aplikacje wyświetlane w urządzeniu Google TV zależą od aplikacji pobranych z serwisu Google Play.

  1. Naciśnij przycisk Home.
  2. Z listy na ekranie głównym wybierz żądaną aplikację lub ikonę Wszystkie aplikacje, aby wyświetlić wszystkie pobrane aplikacje.
    ikona wyboru ekranu

  3. Wybierz żądaną aplikację.
    ekran wszystkich aplikacji

  WAŻNE: 

  • Warunkiem dostępu do niektórych kanałów internetowych jest rejestracja urządzenia z funkcją wideo internetowego w sieci Sony Entertainment Network .
  • Warunkiem dostępu do niektórych kanałów internetowych może być dokonanie dodatkowych rejestracji, wykupienie abonamentów itp.
  • Nie wszystkie odtwarzacze Blu-ray Disc i telewizory mają funkcje BIV. Aby sprawdzić, czy odtwarzacz Blu-ray Disc lub telewizor ma funkcje opisane w tym rozwiązaniu, należy zapoznać się z jego danymi technicznymi lub dostarczoną z nim instrukcją obsługi.
  • Dostępne usługi BIV zależą od modelu urządzenia oraz kraju, w którym się ono znajduje.