Identyfikator artykułu : 00186842 / Ostatnia modyfikacja : 02.04.2018

Dlaczego zmienia się głośność w aplikacji YouTube?

    Dzieje się tak ze względu na różnice w głośności poszczególnych materiałów z serwisu YouTube.
    Serwis YouTube jest zaprojektowany w taki sposób, by kontrolować głośność różnych materiałów i utrzymywać dźwięk na przeciętnym poziomie. Niespójna głośność poszczególnych materiałów może wynikać z faktu, że telewizory BRAVIA reprodukują dźwięk z oryginalną głośnością w celu dostosowania się do skorygowanej głośności.