Identyfikator artykułu : 00122223 / Ostatnia modyfikacja : 30.03.2022

Jak dostroić telewizor Sony z systemem Android TV (telewizja analogowa, kablowa, naziemna)?

  Poniższa procedura ma zastosowanie do wszystkich naszych telewizorów z systemem Android. Niemniej w zależności od modelu telewizora mogą wystąpić niewielkie różnice w układzie elementów pilota i menu.
  Jeśli w którymkolwiek momencie będziesz potrzebować dodatkowej pomocy, więcej informacji znajdziesz w przewodniku wbudowanym w telewizorze albo przechodząc do strony pomocy technicznej dla swojego modelu telewizora.

   Wskazówki dotyczące pilota  Wskazówki dotyczące pilota
  Do poruszania się po menu telewizora służą przyciski ze strzałkami na pilocie. Aby wybrać opcję w menu telewizora, naciśnij przycisk "plus". Jest to czerwony przycisk umieszczony w środku okrągłego obszaru Menu na pilocie.

  Strojenie analogowe

  1. Naciśnij przycisk [HOME] (Ekran główny) na pilocie.

  2. Przejdź do menu Settings (Ustawienia) znajdującego się u dołu ekranu głównego.
   Wskazówki dotyczące pilota

  3. Wybierz Channel Setup (Konfiguracja kanału)Analogue Setup (Konfiguracja analogowa)Analogue Auto Tuning (Automatyczne strojenie analogowe).

  4. Gdy wyświetli się monit z pytaniem "Do you want to start Auto Tuning?" (Czy chcesz zacząć automatyczne strojenie?), wybierz Yes (Tak).

  Rozpocznie się dostrajanie telewizora. Po zakończeniu dostrajania zobaczysz komunikat potwierdzający.

   

  Strojenie cyfrowe

  1. Naciśnij przycisk [HOME] (Ekran główny) na pilocie.

  2. Przejdź do menu Settings (Ustawienia) znajdującego się u dołu ekranu głównego.
   Wskazówki dotyczące pilota

  3. Wybierz Channel Setup (Konfiguracja kanału)Digital Setup (Konfiguracja cyfrowa)Digital Tuning (Strojenie cyfrowe)Digital Auto Tuning (Automatyczne strojenie cyfrowe).

  4. Gdy wyświetli się monit z pytaniem "Do you want to start Auto Tuning?" (Czy chcesz zacząć automatyczne strojenie?), wybierz Yes (Tak).

  5. Wybierz Antenna (Antena) lub Cable (Kabel).
   Jeśli wybierzesz Antenna (Antena), rozpocznie się automatyczne strojenie dla anteny.

  6. Jeśli wybierzesz Cable (Kabel), pojawi się menu strojenia sygnału kablowego.
   Możesz samodzielnie wybrać Scan Type (Typ skanowania), Frequency (Częstotliwość) lub Network ID (Identyfikator sieci) według parametrów sieci otrzymanych od operatora.

   Jeśli nie znasz tych parametrów, najlepiej użyj ustawień domyślnych:

   Scan type (Typ skanowania): Quick scan (Skanowanie szybkie)
   Frequency (Częstotliwość): Auto
   Identyfikator sieci: Auto
   Operator: Wybierz nazwę operatora z listy.

   Jeśli w trakcie skanowania nie znajdziesz żadnego kanału, albo nie uda Ci się znaleźć wszystkich, zmień ustawienie Scan Type (Typ skanowania) na Full scan (Skanowanie pełne).
   WAŻNE: Skanowanie pełne może potrwać nawet godzinę lub dłużej.

   UWAGA: W razie problemów podczas strojenia sygnału kablowego skontaktuj się z operatorem, ponieważ może on stosować inne ustawienia.

  7. Naciśnij przycisk Start.

  Rozpocznie się dostrajanie telewizora. Po zakończeniu dostrajania zobaczysz komunikat potwierdzający.