Identyfikator artykułu : 00094592 / Ostatnia modyfikacja : 12.07.2018Drukowanie

Białe podświetlenie podczas oglądania ciemnych scen

  Wszystkie telewizory LCD są wyposażone w podświetlany panel — umożliwia to wyświetlanie obrazu. Aby osiągnąć wysoką jakość i wyrazistość obrazu, firma Sony wykorzystuje jasne podświetlenie telewizora w celu wyświetlania możliwie najjaśniejszego obrazu oraz zaoferowania niezrównanej wyrazistości nawet w przypadku najciemniejszych źródeł obrazu.

  Dlaczego podświetlenie się rozlewa?


  Działaniem niepożądanym technologii LCD jest to, że podświetlenie nie jest idealnie równomierne. Nierówne podświetlenie, nazywane również zmętnieniem, kwitnieniem, murą, pasmowaniem lub nierównomiernym rozjaśnieniem, jest zjawiskiem powszechnym w przypadku wszystkich telewizorów LCD. Widoczność tego „defektu” zależy od czynników takich jak ustawienia jasności i kontrastu oraz jasności pomieszczenia, w którym znajduje się telewizor. Znaczenie ma również temperatura panelu, ponieważ niektóre materiały nieznacznie się rozszerzają/kurczą wraz ze zmianą temperatury. W przypadku nowych telewizorów może występować znaczne rozlewanie podświetlenia, ustępujące jednak stopniowo w ciągu kilku tygodni/miesięcy od rozpoczęcia korzystania z telewizora.

  To źródło światła jest najbardziej widoczne podczas oglądania ciemnych scen lub wyświetlania czarnego obrazu w ciemnym otoczeniu.  Poniżej znajdują się ilustracje poglądowe.

  Zmętnienie     Kwitnienie

  Rozlewanie podświetlenia    

   

  W jaki sposób można zredukować efekt rozlewania?


  Aby zredukować efekt rozlewania, można wykonać czynności opisane poniżej.

  • Prawie wszystkie telewizory LCD firmy Sony posiadają czujnik oświetlenia, który optymalizuje jasność ekranu, wykrywając natężenie światła w pomieszczeniu. Jasność ekranu zmniejsza się, gdy w pomieszczeniu jest ciemno, a zwiększa, gdy jest jaśniej. Optymalizacja jasności obrazu przyczynia się do energooszczędności urządzenia. Należy  włączyć czujnik oświetlenia, naciskając przycisk HOME [Ekran główny] na pilocie i wybrać opcję Settings > System settings > ECO > Light Sensor [Ustawienia > Ustawienia systemu > Funkcja ECO >Czujnik oświetlenia] > wybrać ustawienie ON [Wł.].
  • Aby zredukować podświetlenie i skompensować przyciemnianie obrazu ustawieniami jasności i kontrastu, należy nacisnąć przycisk Options [Opcje] na pilocie i wybrać opcję Picture [Obraz] > wyregulować.
  • Dla opcji wybrać ustawienie Cinema [Kino]. Spowoduje to „ocieplenie” obrazu (nieco więcej czerwieni). Aby zastosować to ustawienie, nacisnąć na pilocie przycisk Options [Opcje] i wybrać opcję Scene Select > Cinema [Wybór sceny > Kino].
  • Jeśli telewizor posiada funkcję LED Dynamic Control [Dynamiczne sterowanie LED], nie wolno jej wyłączyć. Funkcję LED Dynamic Control [Dynamiczne sterowanie LED] można wyłączyć na przykład w przypadku wybrania opcji Custom [Obraz niestandardowy]. Problem można rozwiązać:
   • Naciskając przycisk Options [Opcje]  na pilocie i wybierając opcję Picture [Obraz] > zmienić ustawienie z Custom [Obraz niestandardowy] na Standard [Obraz standardowy].
   • Lub pozostawiając włączony tryb Custom [Obraz niestandardowy], jednak w obszarze Picture setting [Ustawienia obrazu] wybierając opcję Advanced Settings [Ustawienia zaawansowane] i zmieniając ustawienie opcji LED Dynamic Control [Dynamiczne sterowanie LED] z OFF [Wył.] na Standard [Obraz standardowy] lub High [Wys.].
  • Jeśli zastosowanie powyższych ustawień nie spowoduje osiągnięcia zadowalającego rezultatu, należy spróbować innych ustawień obrazu w celu regulacji obrazu pod kątem osobistych preferencji i warunków oglądania. 

  Uwaga: Wszystkie produkty firmy Sony przed wysyłką przechodzą testy jakościowe. Efekt rozlewania podświetlenia, widoczny wyłącznie w przypadku wyświetlania czarnego obrazu i w ciemnym lub mocno zaciemnionym pomieszczeniu, musiał zostać uznany za zgodny ze specyfikacją urządzenia. Z przykrością zawiadamiamy, że żądania naprawy bądź wymiany będą odrzucane.