Identyfikator artykułu : 00253332 / Ostatnia modyfikacja : 07.06.2023Drukowanie

Jak regulować ustawienia obrazu w telewizorze Sony z platformą Android TV


    Z biegiem czasu telewizory przeszły daleko idący rozwój. To samo dotyczy ich zastosowań, od tradycyjnej telewizji po oglądanie w domu filmów i sportu na żywo, granie i streaming. Obraz w każdym z tych zastosowań wygląda najlepiej przy nieco innych ustawieniach.

    Telewizory Sony mają szereg ustawień poprawiających wyświetlanie różnych materiałów. Z tego filmu dowiesz się, jak z nich korzystać.


    Jeśli chcesz zwiększyć dokładność regulacji, rozważ umieszczenie na telewizorze karty kontrolnej.

    Ten film pozwala na wyświetlenie napisów: Jak włączyć i wyłączyć napisy przy oglądaniu filmu z YouTube.