Identyfikator artykułu : 00162840 / Ostatnia modyfikacja : 04.12.2020

Błąd: podczas korzystania z aplikacji Netflix pojawia się komunikat.

  Ogólne rozwiązania problemów

  1. Zakończ pracę aplikacji Netflix, po czym ponów próbę.
  2. Upewnij się, że połączenie z Internetem działa prawidłowo. Jeśli połączenie z Internetem działa prawidłowo, odczekaj kilka minut i ponownie spróbuj użyć aplikacji.
  3. Sprawdź, czy jest dostępna aktualizacja oprogramowania systemowego (wewnętrznego oprogramowania), aby upewnić się, że urządzenie ma aktualne oprogramowanie.

  Jeśli problem występuje nadal, należy wykonać poniższe czynności odpowiednio do urządzenia.

  Urządzenia z platformą Android TV™

  Inne modele telewizorów i sieciowe odtwarzacze multimedialne

  1. Naciśnij przycisk HOME na dostarczonym pilocie.
  2. Przejdź do menu Ustawienia.
  3. Wybierz opcję Sieć.
  4. Wybierz opcję Odśwież zawartość internetową.
  5. Wybierz aplikację Netflix.

  Odtwarzacze Blu-ray Disc™

  1. Przejdź do menu Konfiguracja.
  2. Wybierz opcję Resetowanie.
  3. Wybierz opcję Inicjalizuj informacje osobiste.
  4. Przejdź do ikony Wideo i wybierz Wideo internetowe.
  5. Wybierz aplikację Netflix.
  6. Zaloguj się na swoje konto.

  Jeżeli problem pozostanie nierozwiązany

  • Przywróć w urządzeniu ustawienia fabryczne. Informacji o przywracaniu ustawień fabrycznych w konkretnym modelu należy szukać w jego instrukcji obsługi. 
  • Przywrócenie ustawień fabrycznych spowoduje usunięcie z urządzenia wszystkich dostosowanych ustawień. Po resetowaniu trzeba będzie na nowo skonfigurować urządzenie.