Identyfikator artykułu : 00121554 / Ostatnia modyfikacja : 20.08.2020

Jak przesyłać zdjęcia, filmy i utwory muzyczne z urządzenia mobilnego Xperia na telewizor

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Aby przesyłać zdjęcia, filmy i utwory muzyczne z urządzenia mobilnego Xperia na telewizor, wykonaj poniższe czynności.

  UWAGI:

  • Sposób postępowania zależy od urządzenia mobilnego. Dodatkowo, sposób obsługi urządzenia Xperia może zmienić się w przyszłości. Szczegółów należy szukać w instrukcji urządzenia Xperia i telewizora. 
  • Zamieszczony poniżej przykład pokazuje, jak przesyłać zdjęcia, filmy i utwory muzyczne z urządzenia mobilnego Xperia na telewizor z platformą Android TV™.
  1. Włącz telewizor.
  2. W zależności od rodzaju materiałów, które chcesz przesyłać, uruchom odpowiednią aplikację.
   • Zdjęcia: Album
   • Filmy: Album lub Filmy
   • Utwory muzyczne: Muzyka
  3. Wybierz materiał, który chcesz przesłać.
  4. Stuknij ekran z wyświetlonym materiałem, który chcesz przesłać.
  5. Wybierz opcję  w prawym górnym rogu ekranu.
  6. Wybierz opcję Prześlij.

   Prześlij obraz​​​​​​​

  7. Kiedy pojawi się ekran wyboru urządzenia docelowego, wybierz telewizor.

   Prześlij obraz 2