Identyfikator artykułu : 00155124 / Ostatnia modyfikacja : 08.02.2019

Błąd: 99999

  Jeśli wystąpi ten problem, odśwież zawartość internetową zgodnie z poniższymi instrukcjami i ponownie uruchom aplikację internetową:

  1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
  2. Wybierz opcję Settings (Ustawienia).
  3. Wybierz opcję System Settings (Ustawienia systemu).
  4. Wybierz opcję Set-up (Konfiguracja).
  5. Wybierz opcję Network (Sieć).
  6. Wybierz opcję Refresh Internet Content (Odśwież zawartość internetową).