Identyfikator artykułu : 00161855 / Ostatnia modyfikacja : 21.02.2021

Jak użyć funkcji Google Cast w komputerze z przeglądarką Chrome

  UWAGA

  • Aby użyć do przesyłania przeglądarki Google Chrome, upewnij się, że masz najnowszą wersję przeglądarki Chrome z zainstalowanym rozszerzeniem Google Cast.
  • Przy przesyłaniu karty wyświetlana jest karta Google. Konieczne jest spełnienie pewnych wymagań systemowych; w przeciwnym razie dostępne funkcje będą ograniczone do projekcji stron internetowych, obrazów i pokazów slajdów.
  • Przesyłanie strony internetowej obsługującej Google Cast różni się od przesyłania karty z użyciem przeglądarki Chrome.

  Poniższe czynności należy wykonać po zainstalowaniu w komputerze przeglądarki Chrome.

  1. Otwórz przeglądarkę Chrome.

   UWAGA: Jeżeli przeglądarka Chrome wymaga aktualizacji, sprawdź dostępność aktualizacji, wykonując poniższe czynności.

   1. Kliknij na ikonie Menu Obrazw prawym górnym rogu przeglądarki Chrome.
   2. Kliknij About Google Chrome (O Google Chrome), aby sprawdzić dostępne aktualizacje i w razie potrzeby je zainstalować.

    Obraz
  2. Pobierz rozszerzenie Google Cast.

   Aby pobrać rozszerzenie Google Cast, wykonaj poniższe czynności.

   1. W przeglądarce Chrome otwórz to łącze.

    UWAGA: Powinien pojawić się obraz podobny do zamieszczonego poniżej.
    Obraz

   2. Kliknij opcję ADD TO CHROME (Dodaj do Chrome).
    UWAGA: Pojawi się ekran potwierdzenia.

   3. Na ekranie potwierdzenia kliknij opcję Add (Dodaj).

    UWAGA
    :
    • Pobrane zostanie rozszerzenie Google Cast do przeglądarki Chrome.
    • Kiedy zainstalowane zostanie rozszerzenie Google Cast, w prawym górnym rogu przeglądarki Chrome pojawi się ikona przesyłania.

     Obraz

  3. Otwórz kartę Google, którą chcesz przesłać.
  4. Dotknij ikony przesyłania w prawym górnym rogu przeglądarki Chrome.
       
   UWAGA: Aby przesyłać strony internetowe lub aplikacje, takie jak Netflix, filmy z YouTube, Stan, Presto lub Quickflix, dotknij ikony Cast w aplikacji lub na stronie internetowej.

  5. Wybierz model telewizora.

   UWAGA: Po nawiązaniu łączności z telewizorem kolor ikony Google Cast w prawym górnym rogu przeglądarki Chrome zmieni się na niebieski Obraz.

  6. Zacznij odtwarzać film na komputerze.

   UWAGA: Po pomyślnym przesłaniu zawartości film z komputera powinien pojawić się na telewizorze.