Identyfikator artykułu : 00242531 / Ostatnia modyfikacja : 25.09.2023Drukowanie

Apple AirPlay: wyświetlanie materiałów z urządzeń firmy Apple na telewizorze z platformą Android TV™

  UWAGA: ten artykuł dotyczy wyłącznie określonych produktów i/lub systemów operacyjnych. Szczegółowe informacje podano w sekcji Produkty i kategorie związane z tym artykułem.

  Technologia AirPlay w telewizorze z platformą Android TV pozwala wyświetlić zawartość ekranu urządzenia firmy Apple lub przesyłać z niego różne treści.

  UWAGI:

  • Do użycia technologii AirPlay może być wymagana aktualizacja oprogramowania.
  • Aby korzystać z technologii AirPlay, trzeba połączyć telewizor do Internetu.
  • Działanie urządzenia Apple zależy od wersji systemu operacyjnego.

  Klonowanie na telewizorze całego ekranu urządzenia firmy Apple

  Przesyłanie na telewizor materiału z urządzenia firmy Apple

  Jakich aplikacji i serwisów można używać z AirPlay?
   

  Klonowanie na telewizorze całego ekranu urządzenia firmy Apple:

  1. Jeśli funkcja AirPlay nie została skonfigurowana, naciśnij przycisk  (wyboru wejścia) na pilocie od telewizora, wybierz opcję  (wideo AirPlay), następnie Ustawienia AirPlay i HomeKit i włącz funkcję AirPlay.
  2. Upewnij się, że urządzenie firmy Apple jest podłączone do tej samej sieci co telewizor. 
  3. Jeśli używasz urządzenia z systemem iOS, takiego jak iPhone lub iPad: otwórz Centrum sterowania i stuknij ikonę  (Klonowanie ekranu).
   Jeśli używasz komputera Mac: kliknij ikonę  (wideo AirPlay) na pasku menu.
  4. Wybierz telewizor. Na ekranie telewizora pojawi się zawartość ekranu urządzenia firmy Apple. 
   Jeśli na telewizorze pojawi się kod AirPlay, wprowadź go w urządzeniu firmy Apple.


   Aby zakończyć klonowanie ekranu urządzenia firmy Apple:

   Urządzenia z systemem iOS: otwórz Centrum sterowania, stuknij ikonę Klonowanie ekranu, a następnie stuknij Zakończ klonowanie. 
   Komputery Mac: kliknij ikonę  (wideo AirPlay) na pasku menu, po czym wybierz opcję Wyłącz AirPlay.

  Przesyłanie na telewizor materiału z urządzenia firmy Apple:

  1. Jeśli funkcja AirPlay nie została skonfigurowana, naciśnij przycisk  (wyboru wejścia) na pilocie od telewizora, wybierz opcję  (wideo AirPlay), następnie Ustawienia AirPlay i HomeKit i włącz funkcję AirPlay
  2. Upewnij się, że urządzenie firmy Apple jest podłączone do tej samej sieci co telewizor. 
  3. Odszukaj w urządzeniu firmy Apple materiał, który chcesz przesłać.
  4. Aby przesyłać materiał wideo, stuknij lub kliknij opcję  (wideo AirPlay) w urządzeniu firmy Apple. W pewnych aplikacjach może być konieczne wcześniejsze stuknięcie innej ikony, na przykład .
   Aby przesyłać materiał audio, stuknij lub kliknij opcję  (audio AirPlay).
  5. Wybierz telewizor. Rozpocznie się przesyłanie na telewizor.


   Aby przerwać przesyłanie filmu:

   Urządzenia z systemem iOS: w aplikacji używanej do przesyłania stuknij ikonę  (wideo AirPlay), po czym stuknij na liście iPhone, iPad lub iPod touch.
   Komputery Mac: kliknij ikonę  (wideo AirPlay) w interfejsie odtwarzacza wideo, po czym wybierz opcję Wyłącz AirPlay.

  Jakich aplikacji i serwisów można używać z AirPlay? 

  Jeśli w aplikacji lub serwisie wyświetlana jest ikona  (wideo AirPlay) lub  (audio AirPlay), możliwe jest strumieniowanie z użyciem technologii AirPlay.


  Szczegółowe informacje o technologii AirPlay są podane na poniższych stronach.
  Jak przesyłać zawartość wideo lub klonować ekran urządzenia przy użyciu funkcji AirPlay (łącze do strony zewnętrznej)
  Jak przesyłać dźwięk przy użyciu funkcji AirPlay (łącze do strony zewnętrznej)
  Jeśli funkcja AirPlay lub klonowanie ekranu nie działa na urządzeniu (łącze do strony zewnętrznej)

  *iPhone, iPad, Mac, AirPlay i HomeKit są znakami towarowymi Apple Inc. zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.