Identyfikator artykułu : 00178647 / Ostatnia modyfikacja : 02.08.2021

Jak na nowo połączyć urządzenie Bluetooth z telewizorem?

  Jeśli urządzenie Bluetooth® zostało wcześniej sparowane, można je odłączyć bez usunięcia informacji o sparowaniu. Pozwala to ponownie połączyć urządzenie z telewizorem bez powtórnego parowania.

  Odłącz urządzenie Bluetooth

  1. Naciśnij przycisk HOME na dostarczonym pilocie.
  2. Wybierz opcję Ustawienia.
  3. Dalsze kroki zależą od opcji w menu telewizora:
   • Wybierz opcje Piloty i akcesoriaUstawienia BluetoothZarejestrowane urządzenia → Wskaż urządzenie, które chcesz odłączyć → Odłącz.
   • Wybierz opcje Ustawienia Bluetooth → Zarejestrowane urządzenia → Wskaż urządzenie, które chcesz odłączyć → Odłącz.

  Ponownie połącz urządzenie Bluetooth

  1. Naciśnij przycisk HOME.
  2. Wybierz opcję Ustawienia.
  3. Dalsze kroki zależą od opcji w menu telewizora:
   • Wybierz opcje Piloty i akcesoriaUstawienia BluetoothZarejestrowane urządzenia → Wskaż urządzenie, które chcesz połączyć → Połącz.
   • Wybierz opcje Ustawienia Bluetooth → Zarejestrowane urządzenia → Wskaż urządzenie, które chcesz połączyć → Połącz.