Identyfikator artykułu : 00119865 / Ostatnia modyfikacja : 17.03.2022

Czerwona dioda LED mruga w telewizorze Sony z systemem Android TV. Czy mój telewizor działa nieprawidłowo?

    Wyłącz i włącz zasilanie za pomocą pilota na podczerwień lub głównego przycisku zasilania. Możesz też odłączyć przewód zasilający, a potem ponownie go podłączyć.

    UWAGA: W takim przypadku nie można korzystać z pilota Bluetooth.

    Jeśli czerwona dioda LED przestała migać, oznacza to, że Twój telewizor działa prawidłowo. Jeśli jednak nadal miga, należy się zadzwonić na infolinię firmy Sony.