Identyfikator artykułu : 00256733 / Ostatnia modyfikacja : 30.08.2023Drukowanie

Jak zaktualizować oprogramowanie pilota od telewizora

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Aby zaktualizować oprogramowanie pilota od telewizora, wykonaj poniższe czynności: 

  1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
  2. Wybierz opcję  Ustawienia.
  3. Dalsze kroki zależą od opcji w menu telewizora:
   • Wybierz opcje Pilot i akcesoria → Pilot → Aktualizacja oprogramowania.
   • Wybierz opcje Pilot lub Pilot głosowy zdalnego sterowania → Aktualizacja oprogramowania.
   • Wybierz opcje Ustawienia panelu dotyk. zdalnego ster. → Aktualizacja oprogramowania.

  UWAGI:

  • Jeśli pojawi się komunikat „Czy chcesz zaktualizować teraz?”, możesz zaktualizować oprogramowanie pilota. Wykonuj polecenia z ekranu i odpowiednio obsługuj pilot.
  • Jeśli aktualizacja oprogramowania pilota rozpoczyna się, ale zawsze kończy się niepowodzeniem, może to świadczyć o wyczerpaniu baterii. Wymień baterie i ponownie spróbuj zaktualizować oprogramowanie pilota.
  • Jeśli pojawi się komunikat „Please use a Voice Remote Control to select this item” (Wybierz tę opcję pilotem głosowym zdalnego sterowania), może to świadczyć o chwilowym zakłóceniu działania funkcji Bluetooth. Wyjmij i z powrotem włóż baterie lub zresetuj telewizor, po czym ponownie spróbuj zaktualizować oprogramowanie pilota.
  • Jeśli pojawia się komunikat „Oprogramowanie jest aktualne”, aktualizacja jest zbędna.