Identyfikator artykułu : 00155650 / Ostatnia modyfikacja : 15.09.2023Drukowanie

Jak ustawić datę i godzinę w telewizorze z platformą Android TV™ lub Google TV™

    UWAGA: Ten artykuł dotyczy telewizorów z platformą Android TV i Google TV. Jeśli masz telewizor bez platformy Android TV (modele z 2016 r. i nowsze) lub Google TV, zapoznaj się z artykułem Jak ustawić datę i godzinę w telewizorze (bez platformy Android TV) [English].

    Data i godzina są na ogół ustawiane automatycznie, ponieważ telewizor BRAVIA pobiera informacje o dacie i godzinie z sygnału telewizyjnego lub sieci Wi-Fi. Jeśli telewizor nie odbiera sygnału lub nie ma dostępu do sieci Wi-Fi, może być konieczne ręczne nastawienie daty i godziny.


    Jak automatycznie ustawiać datę i godzinę

    Kiedy telewizor odbiera sygnał telewizyjny lub jest połączony z siecią, w celu sprawdzenia ustawień wykonaj następujące czynności:

    1. Wyświetl ekran Ustawienia. Jak uzyskać dostęp do Ustawień
    2. Dalsze kroki zależą od opcji w menu telewizora:
      • Wybierz opcje SystemData i godzinaAutomatyczna data i godzina.
      • Wybierz opcje Ustawienia urządzeniaData i godzinaAutomatyczna data i godzina.
      • Wybierz opcje Data i godzinaAutomatyczna data i godzina.
    3. Ustaw opcję Automatyczna data i godzina na Włącz, Użyj czasu z transmisji lub Użyj czasu z sieci (Użyj czasu dostarczonego przez sieć).
      • Dostępne ustawienia zależą od telewizora.
      • Jeśli w grupie ustawień Data i godzina znajduje się opcja Synchronizacja czasu, zmień jej ustawienie na Użyj czasu z transmisji lub Użyj czasu z sieci.

    Jak sprawdzić ustawienie Strefa czasu

    Jeśli wyświetlana jest nieprawidłowa godzina, może to być spowodowane niewłaściwym ustawieniem opcji Strefa czasu. Aby sprawdzić to ustawienie, wykonaj następujące czynności:

    1. Wyświetl ekran Ustawienia. Jak uzyskać dostęp do Ustawień
    2. Dalsze kroki zależą od opcji w menu telewizora:
      • Wybierz SystemData i godzinaUstaw strefę czasową.
      • Wybierz opcje Ustawienia urządzeniaData i godzinaCzasUstaw strefę czasową.
        Uwaga: Jeśli opcja Czas nie pojawia się, wybierz opcję Ustaw strefę czasową.
      • Wybierz opcje Data i godzinaUstaw strefę czasową.
      • Wybierz opcje Data i godzinaCzasAutomatyczna strefa czasowaWył., po czym wybierz opcję Ustaw strefę czasową.
    3. Wybierz swoją lokalizację.

    Jeśli telewizor jest podłączony do sieci o specjalnej konfiguracji, takiej jak VPN, godzina na telewizorze może różnić się od godziny w lokalizacji (strefie), w której znajduje się telewizor.


    Jak ręcznie ustawić datę i godzinę

    1. Wyświetl ekran Ustawienia. Jak uzyskać dostęp do Ustawień:
    2. Dalsze kroki zależą od opcji w menu telewizora:
      • Wybierz SystemData i godzinaAutomatyczna data i godzinaWył.
      • Wybierz opcje Ustawienia urządzeniaData i godzinaAutomatyczna data i godzinaWył.
      • Wybierz opcje Data i godzinaAutomatyczna data i godzinaOff
    3. Aby ręcznie ustawić datę i godzinę, wybierz opcje Ustaw datę i Ustaw czas albo Data i Czas.