Identyfikator artykułu : 00137904 / Ostatnia modyfikacja : 23.08.2023Drukowanie

Nie mogę zarejestrować pilota dotykowego na telewizorze Sony z systemem Android

  Wykonaj poniższe czynności, aby ponownie sparować pilot.

  1. Wyjmij baterie z pilota i włóż je na nowo.
  2. Zmień ustawienie opcji Ustawienia Bluetooth w menu Ustawienia na Wył., a następnie z powrotem na Wł.

  1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
  2. Wybierz opcję Ustawienia.
  3. Wybierz opcję Ustawienia Bluetooth w kategorii Sieć i akcesoria.
  4. Wybierz ustawienie Off (Wył.).
  5. Wybierz opcję Yes (Tak).
  6. Wybierz opcję On (Włącz).

  3. Ponownie sparuj pilot.

  Jeśli pilot dotykowy jest zarejestrowany na innym telewizorze, wyłącz ten telewizor, a następnie wykonaj czynności opisane poniżej w celu zarejestrowania pilota na żądanym telewizorze.

  W przypadku parowania przy użyciu pilota na podczerwień

  1. Włącz telewizor.
  2. Na pilocie na podczerwień naciśnij przycisk HOME.
  3. Wybierz opcję Settings (ustawienia).
  4. Wybierz Touchpad Remote Control settings (Ustawienia pilota dotykowego) w kategorii Network & Accessories (Akcesoria sieciowe).
  5. Wybierz Pair Touchpad Remote Control (Parowanie pilota z panelem dotykowym).
  6. Wybierz przycisk Yes (Tak).
  7. Postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie.

  W przypadku parowania bez użycia pilota na podczerwień

  1. Włącz telewizor.
  2. Na panelu tylnym telewizora naciśnij przycisk INPUT i przytrzymaj przez 7 sekund.

   UWAGA: poniższa ilustracja przedstawia przykładowy przycisk INPUT.

   Przycisk wejścia

  3. Postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie.

  UWAGI: