Identyfikator artykułu : 00168054 / Ostatnia modyfikacja : 29.04.2021

Jak wyświetlać filmy 4K z serwisu YouTube na telewizorze z platformą Android TV

  Aby odtwarzać filmy 4K z serwisu YouTube na współpracującym telewizorze z platformą Android TV, należy postępować zgodnie z poniższym opisem:

  Wyszukaj w serwisie YouTube filmy 4K

  Odtwarzanie filmów w rozdzielczości 4K możliwe jest tylko w aplikacji YouTube wybranej z głównego menu. Filmy odtwarzane w przeglądarce internetowej nie będą miały rozdzielczości 4K.

  1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
  2. Z kategorii Aplikacje wybierz opcję YouTube.
  3. Używając pola wyszukiwania aplikacji YouTube, wyszukaj odpowiednie słowo kluczowe, na przykład 4K video (wideo 4K). Jeśli wpiszesz α74K (lub alpha74K), wyszukane zostaną piękne filmy 4K nagrane urządzeniami Sony.
    

  Jak zmienić jakość obrazu w serwisie YouTube

  1. Podczas odtwarzania naciśnij przycisk Enter na pilocie.
  2. Naciskając przycisk ze strzałką w dół, wskaż opcję  (Więcej), po czym naciśnij przycisk Enter.
  3. Sprawdź ikonę Jakość na ekranie. (Należy pamiętać, że wymagany sposób postępowania i zawartość menu w serwisie YouTube mogą ulec zmianie bez powiadomienia). 
   • Jeśli wyświetlana jest niebieska ikona 4K, oglądasz materiał w rozdzielczości 4K.
    Jeśli niebieska ikona 4K nie jest wyświetlana, oglądasz materiał w innej rozdzielczości.
   • Aby zmienić jakość obrazu, wybierz opcję Jakość, a następnie 2160p, 4K.

  Podczas oglądania filmów 4K z serwisu YouTube obraz może się zatrzymywać lub może rozpoczynać się jego buforowanie. Zależy to od szybkości sieci i warunków. Wybór ustawienia 2160p, 4K nie jest możliwy w pewnych środowiskach sieciowych.
  W takich przypadkach ustawienie Jakość w serwisie YouTube należy zmienić na Automatyczna lub na niską rozdzielczość.