Identyfikator artykułu : 00178647 / Ostatnia modyfikacja : 02.04.2020

Jak na nowo podłączyć urządzenie Bluetooth?

  Jak odłączyć urządzenie Bluetooth zapisane na liście Zarejestrowane urządzenia?


  Jeśli urządzenie Bluetooth zostało wcześniej zarejestrowane, można je odłączyć bez naruszenia informacji o rejestracji. Umożliwia to późniejsze podłączenie urządzenia bez usuwania danych o parowaniu lub ponownego rejestrowania.
  Zapoznaj się z poniższą procedurą.

  Odłączanie urządzenia Bluetooth

  1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
  2. Wybierz opcję Ustawienia.
  3. Wybierz opcję Ustawienia Bluetooth.
  4. Wybierz opcję Zarejestrowane urządzenia.
  5. Wybierz nazwę urządzenia Bluetooth.
  6. Wybierz Odłącz.

  Ponowne podłączanie urządzenia Bluetooth

  1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
  2. Wybierz opcję Ustawienia.
  3. Wybierz opcję Ustawienia Bluetooth.
  4. Wybierz opcję Zarejestrowane urządzenia.
  5. Wybierz nazwę urządzenia Bluetooth.
  6. Wybierz opcję Połącz.