undefined : 00236895 / undefined : 28.02.2023

Podręcznik podłączania BRAVIA

    Wybierz kategorię produktów, do której należy urządzenie podłączane do telewizora.

    Dokonany wybór wpłynie na proponowane sposoby połączenia i ogólne instrukcje dotyczące nawiązywania połączenia.