Identyfikator artykułu : 00195813 / Ostatnia modyfikacja : 03.02.2022Drukowanie

Najczęstsze pytania dotyczące funkcji ARC (zwrotny kanał audio) telewizora BRAVIA

  Pytania i odpowiedzi zamieszczono poniżej.

  Co to jest ARC?
  Obraz

  Funkcja kanału zwrotnego dźwięku (ang. Audio Return Channel, ARC) eliminuje konieczność używania dodatkowego analogowego przewodu sygnału dźwiękowego lub cyfrowego optycznego przewodu sygnału dźwiękowego przy podłączaniu do telewizora amplitunera audio-wideo (A/V) lub systemu dźwięku przestrzennego. Podłączenie przewodem HDMI amplitunera A/V zgodnego z funkcją ARC do telewizora obsługującego funkcję ARC umożliwia:

  1. wysyłanie dźwięku z telewizora do amplitunera A/V;
  2. odtwarzanie dźwięku i obrazu z filmów i innych materiałów pochodzących z urządzeń źródłowych przekazywanych do telewizora za pośrednictwem amplitunera A/V.

  Aby dowiedzieć się więcej, zobacz poniżej: 

  Jak to zrobić
  Obraz

  Rozwiązywanie problemów
  Obraz