Identyfikator artykułu : 00169784 / Ostatnia modyfikacja : 12.07.2018

Jakie piloty współpracują z telewizorami Sony z platformą Android TV?

  Na rynku europejskim dostępne są dwa oficjalne piloty współpracujące z telewizorami Sony z platformą Android TV: standardowy pilot na podczerwień oraz pilot z panelem dotykowym.

  Standardowy pilot na podczerwień

  Sekcja 1

  • Przycisk źródła/wejścia: Służy do wyświetlania i wybierania źródła sygnału
  • Sync Menu: Włącza funkcję  BRAVIA Sync
  • Przycisk zasilania/czuwania telewizora: Włącza telewizor lub przełącza go w tryb czuwania
  • Digital / Analog: Służy do przełączania między wejściem cyfrowym i analogowym.
  • TV / Radio: Służy do przełączania między sygnałem telewizyjnym i radiowym
  • Przycisk Football: Włącza lub wyłącza tryb Live Football

  Sekcja 2

  • Przyciski numeryczne (od 1 do 0): Służą do wybierania kanałów. Aby wybrać kanał o numerze od 10, należy szybko nacisnąć następną cyfrę.
   • W trybie teletekstu wprowadzenie trzycyfrowego numeru strony powoduje wybranie odpowiedniej strony.
  • Przycisk Exit: Powoduje powrót z poprzedniego ekranu lub opuszczenie menu
  • Przycisk Text: Wyświetla informacje tekstowe
  Obraz Sekcja 3
  • Kolorowe przyciski: Umożliwiają wybór pewnych funkcji (zależnych od obecnie używanej aplikacji bądź serwisu).
  • Przycisk i+/? (wyświetlania informacji / ukrytego tekstu): Powoduje wyświetlenie informacji. Po jego naciśnięciu pojawiają się informacje o wybranym programie/wejściu. Ponowne naciśnięcie usuwa informacje z ekranu:
   • W trybie tekstu powoduje wyświetlenie ukrytych informacji
  • Przycisk Netflix: Naciśnij go, aby przejść do serwisu internetowego Netflix:
   • UWAGA: W regionach, w których serwis Netflix nie jest dostępny, w miejscu przycisku Netflix znajduje się przycisk TV.
  • Help (pomoc): Otwiera menu pomocy

  Sekcja 4

  • Action Menu: Powoduje otwarcie podręcznego menu z najczęściej wybieranymi funkcjami telewizora
  • Przycisk Guide Otwiera Elektroniczny przewodnik po programach (EPG)
  • Przycisk Home: Powoduje powrót do menu Home (głównego) lub wyłączenie obecnego menu
  • Przycisk Discover: Otwiera Pasek zawartości i umożliwia wyszukiwanie materiałów
  • Przycisk Back: Powoduje powrót do poprzedniego ekranu/opcji
  • Przycisk TV: Umożliwia oglądanie telewizji
  • Przyciski wyboru wariantu (strzałki) / Enter:
   • Służą do wybierania wariantów i zmieniania ustawień
   • Potwierdza wybór
  Sekcja 5
  • Przyciski głośności +/–: Regulują głośność.
  • Przycisk przeskoku: Umożliwia powrót do kanału lub wejścia oglądanego ostatnio przed więcej niż 15 sekundami. Przełącza między bieżącym a poprzednio wybranym kanałem lub wejściem.
  • Przycisk wyciszania: Wycisza dźwięk. Naciśnij go ponownie, aby przywrócić dźwięk.
  • Przyciski Prog: Służą do wybierania następnego lub poprzedniego kanału
  • W trybie teletekstu umożliwiają wybór następnej/poprzedniej strony

  Sekcja 6

  • Przycisk Audio: Podczas oglądania programu służy do wybierania dźwięku ze źródła wielojęzycznego lub źródła z dwoma ścieżkami dźwiękowymi (zależnie od źródła programu)
  • Przycisk napisów: Zmienia ustawienia napisów
  • Przycisk ekranu panoramicznego: Zmienia sposób wyświetlania obrazu. Naciskaj go w celu zmiany proporcji obrazu.

  Sekcja 7

  • Przyciski przewijania do tyłu /odtwarzania / przewijania do przodu / odtwarzania poklatkowego do tyłu / pauzy / odtwarzania poklatkowego do przodu / zatrzymywania: Sterowanie odtwarzaniem multimediów na telewizorze i podłączonych urządzeniach zgodnych z technologią Bravia Sync.
  • REC: Włącza  funkcję HDD REC
  • UWAGA: Jeśli w telewizorze nie jest zainstalowana najnowsza wersja oprogramowania, może się pojawić komunikat „Do użycia tej funkcji może być niezbędna aktualizacja oprogramowania systemowego. Szczegółów należy szukać w Podręczniku użytkownika”.
  • Przycisk Title list: Powoduje wyświetlenie listy tytułów nagranych na dysk twardy.

   

   Pilot z panelem dotykowym

  Sekcja 1

  • Przycisk zasilania/czuwania telewizora: Włącza telewizor lub przełącza go w tryb czuwania

  Sekcja 4

  • Action menu: Powoduje otwarcie podręcznego menu z najczęściej wybieranymi funkcjami telewizora
  • Przycisk Back: Powoduje powrót do poprzedniego ekranu/opcji
  • Przycisk Discover: Otwiera Pasek zawartości i umożliwia wyszukiwanie materiałów
  • Przycisk Home: Powoduje powrót do menu Home (głównego) lub wyłączenie menu

  Sekcja 5

  • Przyciski głośności +/–: Regulują głośność.
  • Przyciski Prog: Służą do wybierania następnego lub poprzedniego kanału:
   • W trybie teletekstu umożliwiają wybór następnej/poprzedniej strony

  Sekcja 8

  Sekcja 9

  • Strefa panelu dotykowego: Umożliwia posługiwanie się różnymi menu telewizora przy użyciu strefy reagującej na dotyk

   Obraz

   

  Sekcja 10

  • Przycisk NFC: (NFC) Po dotknięciu urządzenia (np. niektórych modeli Xperia) z funkcją kopii zawartości ekranu za jednym dotknięciem na telewizorze pojawi się kopia ekranu urządzenia.

  UWAGA: Układ przycisków na pilocie zależy od regionu.