Identyfikator artykułu : 00144600 / Ostatnia modyfikacja : 06.07.2020

Jak podłączyć telewizor do sieci przy użyciu połączenia bezprzewodowego?

  WAŻNE:

  • Jeśli używasz bezprzewodowego koncentratora, routera lub adaptera do gier, zamiast opcji Konfiguracja bezprzewodowa wybierz opcję Ustawienia sieci przewodowej  .
  • Funkcje sieciowe pozwalają podłączyć telewizor do Internetu. Procedura konfiguracji może się różnić w zależności od typu sieci i routera LAN. Przed konfigurowaniem połączenia z Internetem upewnij się, że skonfigurowany jest router bezprzewodowej sieci LAN.

  Do połączenia telewizora BRAVIA z Internetem potrzebne są inne urządzenia, takie jak koncentrator czy router. Dodatkowo urządzenia te zależą od środowiska połączenia z Internetem.

  ilustracja łączności bezprzewodowej

  [A] Router sieci bezprzewodowej LAN
  [B] Telewizor BRAVIA

  Postępuj zgodnie z poniższą procedurą.

  1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
  2. Wybierz opcję Ustawienia.
  3. Wybierz opcję Sieć w kategorii Sieć i akcesoria.
  4. Wybierz opcję Konfiguracja sieci.
  5. Wybierz opcję Podstawowy.
  6. Wybierz opcję Wi-Fi.
  7. Wybierz metodę połączenia.
   • W przypadku ręcznego łączenia przez wybór sieci z listy wyszukanych sieci bezprzewodowych
    Wybierz opcję Połącz — lista wyszukiwania.
   • W przypadku automatycznego łączenia z użyciem przycisku WPS na routerze bezprzewodowym (lub punkcie dostępu)
    Wybierz opcję Połącz — przycisk WPS.
  8. Aby wykonać konfigurację, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

  UWAGA:

  • Aby użyć zabezpieczeń WEP w routerze bezprzewodowym lub punkcie dostępu, wybierz opcję Połącz — lista wyszukiwania.
  • Jeśli nie znasz identyfikatora SSID (nazwa bezprzewodowej sieci) ani klucza zabezpieczeń (klucz WEP lub WPA) routera bezprzewodowego (lub punktu dostępu), te informacje można znaleźć w instrukcji obsługi routera bezprzewodowego (lub punktu dostępu).
  • Jeśli wybierzesz opcję Połącz — lista wyszukiwania, po wybraniu sieci z listy wyszukanych sieci pojawi się ekran „Wprowadź hasło...”. Kiedy wyróżnione jest pole tekstowe, w celu wyświetlenia klawiatury ekranowej naciśnij przycisk Enter na pilocie. Wprowadź hasło dostępu do sieci i naciśnij przycisk NEXT/ENTER lub FINISH, aby przejść dalej.
  • Aby wybrać wielkie litery, naciśnij na klawiaturze ekranowej przycisk ze strzałką w górę. Naciśnij go ponownie, aby włączyć małe litery.
  • W przypadku klucza zabezpieczeń rozróżniane są małe i wielkie litery. Prawidłowo wpisz klucz zabezpieczeń.
   Przykłady pomyłek:
   • I (wielka litera i), l (mała litera L) oraz 1 (cyfra jeden)
   • 0 (cyfra zero) i O (wielka litera o)
   • d (mała litera D) i b (mała litera B)
   • 9 (cyfra dziewięć) i q (mała litera Q)
  • W większości środowisk domowych ustawienie adresu ma wartość Auto (Automatycznie), a ustawienia serwera Proxy ma wartość No (Nie). Jeśli masz pewności, czy połączenie proxy zostało skonfigurowane, skontaktuj się z dostawcą usług internetowych.
  • Jeśli nie można podłączyć telewizora do Internetu, należy zapoznać się z następującym artykułem:
   Nie można podłączyć telewizora BRAVIA do Internetu: jak wykonać diagnostykę sieci.