Identyfikator artykułu : 00116954 / Ostatnia modyfikacja : 27.01.2020

Jak zaktualizować oprogramowanie telewizora Sony z platformą Android TV?

  Aby maksymalnie wykorzystać funkcjonalność telewizora Sony z systemem Android TV, pamiętaj o zainstalowaniu najnowszych wersji oprogramowania Sony i Google. Aktualizacje do telewizora będą dotyczyły najważniejszych funkcji i aplikacji oraz zawierały poprawki i udoskonalenia funkcji.
  Dowiedz się więcej o zaletach aktualizacji oprogramowania .

  WAŻNE: instalacja aktualizacji systemowych wymaga łącza internetowego (przewodowego lub bezprzewodowego). Możesz także pobrać aktualizacje na urządzenie pamięci masowej USB, a następnie zainstalować je w telewizorze przez USB (zob. sekcja 4 tego artykułu).

  1. Sprawdzanie dostępności aktualizacji oprogramowania telewizora
  2. Pobieranie aktualizacji bezpośrednio przez Internet 
  3. Instalacja aktualizacji 
  4. Aktualizacja z urządzenia pamięci masowej USB

  1. Sprawdzanie dostępności aktualizacji oprogramowania telewizora

  Aby otrzymywać powiadomienia o dostępnych aktualizacjach oprogramowania, upewnij się, że ustawienie Automatic software download (Automatyczne pobieranie oprogramowania) w telewizorze jest ustawione w pozycji ON (Wł.). W ten sposób natychmiast po udostępnieniu aktualizacji rozpocznie się jej automatyczne pobieranie. Jeśli ta opcja zostanie ustawiona na pozycję OFF (Wył.), konieczne będzie ręczne sprawdzanie dostępności aktualizacji.

  Aby sprawdzić, czy funkcja automatycznego pobierania oprogramowania jest włączona/wyłączona lub ręcznie sprawdzić dostępność oprogramowania układowego, wykonaj następujące czynności:

  1. Naciśnij przycisk HOME (Ekran główny) na pilocie

   Przycisk Ekranu głównego na pilocie
  2. Wybierz opcję Pomoc na poziomie Ustawienia

   Menu pomocy 

  3. W menu Pomoc przewijaj w dół, aż znajdziesz opcję Aktualizacja oprogramowania systemowego w opcji System

   menu aktualizacji

  4. Następnie skorzystaj z funkcji Aktualizacja oprogramowania systemowego lub ponownie ustaw wartość opcji Automatyczne pobierani oprogramowania jako WŁ.

   Image
    

  Telewizor rozpocznie wyszukiwanie aktualizacji, a jeśli nowa wersja oprogramowania będzie dostępna, wyświetli informację o możliwości jej pobrania.

  WAŻNE:

  • Aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacji oprogramowania, należy zaakceptować zasady Polityki prywatności Sony
  • Nawet jeśli opcja Automatic software download (Automatyczne pobieranie oprogramowania) jest ustawiona na pozycję ON (Wł.), telewizor nie będzie otrzymywał internetowych powiadomień o aktualizacji oprogramowania, jeżeli nie zaakceptowano zasad Polityki prywatności Sony. Treść Polityki prywatności Sony można wyświetlić i zaakceptować jej zasady w dowolnym momencie, przechodząc do menu: [HOME] (Strona główna) > [Help] (Pomoc) > [Privacy Setting] (Ustawienia prywatności)
  • Jeśli podczas pierwszej konfiguracji telewizora nie zaakceptowano zasad Polityki prywatności Sony, należy wykonać następujące czynności, aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacji oprogramowania:

   1. Zaakceptuj zasady Polityki prywatności Sony, przechodząc kolejno do [HOME] (Strona główna) > [Help] (Pomoc) > [Privacy Setting] (Ustawienia prywatności)
   2. Sprawdź, czy opcja Automatic software download (Automatyczne pobieranie oprogramowania) jest ustawiona na pozycję ON (Wł.) w menu [HOME] (Strona główna) > [Help] (Pomoc) > [System software update] (Aktualizacja oprogramowania systemowego) > [Automatic software download] (Automatyczne pobieranie oprogramowania)
   3. Sprawdź ręcznie, czy nie ma dostępnych aktualizacji, przechodząc do menu [HOME] (Strona główna) > [Help] (Pomoc) > [System software update] (Aktualizacja oprogramowania systemowego) > [Check for a system software update] (Sprawdź dostępną aktualizację oprogramowania systemowego)

  2. Pobieranie aktualizacji bezpośrednio przez Internet

  Jeżeli jest dostępna aktualizacja, wykonaj czynności opisane poniżej, aby ją pobrać:

  1. Najpierw telewizor wyświetli zapytanie, czy chcesz pobrać aktualizację wraz z jej zawartością (nowymi funkcjami, poprawkami itd.).
  2. Wybierz Tak, aby kontynuować.

  UWAGA: Podczas pobierania aktualizacji możesz normalnie korzystać z telewizora.

  WAŻNE: Pobieranie i instalowanie aktualizacji to dwa różne procesy.

  3. Instalacja aktualizacji

  Po pobraniu aktualizacji zostanie wyświetlone pytanie, czy chcesz ją zainstalować.

  Wybierz OK, aby rozpocząć instalację. Możesz także wybrać opcję Anuluj i zainstalować aktualizację później.

  WAŻNE: Pamiętaj, że instalacja aktualizacji może potrwać do 30 minut. W tym czasie nie można korzystać z telewizora, a na ekranie jest widoczna ikona aktualizacji.

  Update screen

  OSTRZEŻENIE: istnieje ryzyko uszkodzenia sprzętu. Podczas instalacji aktualizacji nie naciskaj żadnych przycisków, nie wyłączaj telewizora, ani nie odłączaj go od zasilania. Odcięcie zasilania podczas instalacji aktualizacji oprogramowania układowego może spowodować brak reakcji telewizora na polecenia lub jego uszkodzenie.

  Po zakończeniu aktualizacji można znowu normalnie korzystać z telewizora.

  4. Aktualizacja z urządzenia pamięci masowej USB

  Jeżeli telewizor nie jest podłączony do Internetu lub chcesz ręcznie zaktualizować oprogramowanie, możesz skorzystać z pamięci masowej USB, pobierając aktualizację z witryny pomocy technicznej Sony.

  W tym celu wykonaj następujące czynności:

  1. Przejdź do witryny pomocy technicznej Sony
  2. Wpisz nazwę modelu swojego telewizora w polu wyszukiwania

   Model search box

   Jeśli nie pamiętasz numeru modelu, znajdź go na naklejce w lewym dolnym rogu z tyłu telewizora.

   Gdzie można znaleźć numer modelu telewizora

   Przykładowe poprawne nazwy modeli: KD-55X9305C | KD-65S8505C | KDL-55W805C
  3. Przejdź do sekcji "Pliki do pobrania" i wybierz przycisk pobierania oprogramowania układowego

   Pobieranie oprogramowania układowego
  4. Wykonaj instrukcje przedstawione na stronie, aby pobrać aktualizację do pamięci masowej USB, a następnie zainstalować ją w telewizorze.

  UWAGA: Przedstawione tutaj zrzuty ekranu mają jedynie charakter referencyjny. Rzeczywisty układ i wygląd ekranu może się nieco różnić w zależności od kraju, modelu urządzenia lub oprogramowania układowego.