Identyfikator artykułu : 00156317 / Ostatnia modyfikacja : 05.03.2018Drukowanie

Jak wyłączyć tryb demonstracyjny (DEMO) w telewizorze

  UWAGA: jeśli do wykonania czynności opisanej w tym artykule konieczne są informacje dotyczące konkretnego modelu urządzenia, sprawdź je w instrukcji obsługi dostarczonej z produktem.

  • Gdy z boku lub z tyłu telewizora znajduje się przycisk HOME albo MENU:

   Aby wyłączyć tryb demonstracyjny, naciśnij na telewizorze przycisk HOME lub MENU i przytrzymaj go przez ponad 10 sekund. Na ekranie pojawi się komunikat Demo mode: Off (Tryb demonstracyjny: wyłączony).

   Jeśli przytrzymanie przycisku HOME lub MENU przez 10 sekund nie przyniesie pożądanego efektu, naciśnij przycisk CH/INPUT i przytrzymaj go przez 10 sekund.

  • Gdy w telewizorze nie ma przycisku HOME ani MENU:

   Aby wyłączyć tryb demonstracyjny, naciśnij przycisk CH/INPUT i przytrzymaj go przez ponad 10 sekund. Na ekranie pojawi się komunikat Demo mode: Off (Tryb demonstracyjny: wyłączony).

   Jeśli przytrzymanie przycisku CH/INPUT przez 10 sekund nie przyniesie pożądanego efektu, wykonaj poniższe czynności, aby wyłączyć tryb demonstracyjny:

   1. Naciśnij przycisk HOME lub MENU na pilocie.
   2. Wybierz opcję Settings (Ustawienia).
   3. Wybierz opcję Setup (Konfiguracja).
   4. Wybierz opcję Initial Setup (Konfiguracja wstępna) i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

    UWAGA: Jednym z kroków w trakcie konfiguracji wstępnej jest skonfigurowanie miejsca oglądania. Upewnij się, że w tym kroku wybrana została opcja HOME (Dom).

  UWAGA: Tryb DEMO (Demonstracyjny) można również wyłączyć poprzez przywrócenie w telewizorze ustawień fabrycznych .