Identyfikator artykułu : 00253594 / Ostatnia modyfikacja : 06.01.2021Drukowanie

Oglądane na telewizorze materiały wideo z internetowych serwisów streamingowych mają niską jakość.

    WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

    Pandemia koronawirusa (COVID-19) spowodowała globalny wzrost ruchu w Internecie. W związku z tym pewne serwisy internetowe poinformowały o obniżeniu jakości przesyłanego strumieniowo obrazu wideo, by zmniejszyć obciążenie łączy. Zmiana ta może wpłynąć na jakość obrazu, nawet jeśli w tytule materiału podana jest rozdzielczość 4K lub Wysoka. W rezultacie materiał może być wyświetlany w  standardowej rozdzielczości (SD).

    Telewizor BRAVIA wyświetla obraz w rozdzielczości, w jakiej dostarcza go serwis streamingowy. Niższa jakość wideo z serwisu streamingowego nie oznacza uszkodzenia telewizora.

    W celu uzyskania dalszych informacji, w tym szczegółowych planów lub okresów ograniczeń, należy skontaktować się z operatorem serwisu streamingowego.