Identyfikator artykułu : 00168054 / Ostatnia modyfikacja : 29.06.2020

Jak wyświetlać filmy 4K z serwisu YouTube na telewizorze z platformą Android TV

  Aby odtwarzać filmy 4K z serwisu YouTube na współpracującym telewizorze z platformą Android TV, należy postępować zgodnie z poniższym opisem.

  1. Podłącz telewizor do Internetu za pomocą łącza przewodowego lub bezprzewodowego. Szczegóły podano w następującym artykule:
   • Jak połączyć telewizor BRAVIA z siecią przez łącze przewodowe.
   • Jak połączyć telewizor z platformą Android TV z siecią przez łącze bezprzewodowe.

    WAŻNE: Zaleca się użycie łącza przewodowego. Materiały wideo 4K zawierają duże ilości danych i dlatego niewystarczająca szybkość łącza internetowego może powodować problemy z płynnością odtwarzania. (Zaleca się łącze szerokopasmowe o przepustowości co najmniej 40 Mb/s.) Jeśli możliwe jest użycie przewodu sieci LAN, należy spróbować podłączyć telewizor do routera sieci bezprzewodowej sieć LAN łączem przewodowym. 

    UWAGA:
    • Po zastąpieniu nawiązanego wcześniej połączenia bezprzewodowego połączeniem przewodowym łączność przewodowa między routerem a telewizorem może nie zacząć działać od razu. W takim przypadku należy przytrzymać wciśnięty przycisk zasilania na telewizorze, aby ponownie uruchomić telewizor.
    • Można sprawdzić, czy do połączenia używane jest łącze przewodowe. W tym celu należy wykonać poniższe czynności.
     1. Naciśnij przycisk Home na pilocie.
     2. Sprawdź, czy ikona Ustawienie sieciowe w kategorii Ustawienia wygląda tak jak na ilustracji poniżej.

      Obraz
  2. Wyszukaj w serwisie YouTube filmy 4K.
   1. Naciśnij przycisk Home na pilocie.
   2. Z kategorii Aplikacje wybierz opcję YouTube.
    UWAGA: Odtwarzanie filmów w rozdzielczości 4K możliwe jest tylko w aplikacji YouTube wybranej z głównego menu. Filmy odtwarzane w przeglądarce internetowej nie będą miały rozdzielczości 4K.
   3. Używając pola wyszukiwania aplikacji YouTube, wyszukaj odpowiednie słowo kluczowe, na przykład 4K video (wideo 4K).

    Przykłady wyszukiwania filmów przesłanych w rozdzielczości 4K

    UWAGA: Poniżej opisano wyszukiwanie filmów opublikowanych na oficjalnym kanale Sony w serwisie YouTube (stan na sierpień 2016 r.). Filmy w tym kanale są codziennie aktualizowane, dlatego wyszukiwanie nie musi przynosić jednakowych wyników.

    • Wyszukiwanie z użyciem słów kluczowych
     Jeśli wpiszesz α74K (lub alpha74K), wyszukane zostaną piękne filmy 4K nagrane aparatami cyfrowymi Sony z wymiennymi obiektywami α7RII.
    • Wyszukiwanie wśród filmów opublikowanych w oficjalnym kanale Sony
     Z menu z lewej strony można wybrać opcję Sony, a następnie wyszukać filmy 4K przy użyciu miniatur po prawej stronie.
  3. Sprawdź, czy odtwarzany film z serwisu YouTube ma rozdzielczość 4K, lub zmień jakość obrazu.

   Aby zmienić jakość (rozdzielczość) oglądanego filmu, możesz kliknąć ikonę Obraz (Jakość) na ekranie odtwarzania z YouTube. Jeśli w polu „Jakość obrazu” (rozdzielczość) pojawi się wskazanie 2160p, film ma jakość 4K.

   UWAGA: W zależności od szybkości używanego łącza internetowego ikona Obraz może się nie pojawiać.
  4. Zwiększ płynność odtwarzania / Popraw czytelność obrazu
   Podczas odtwarzania filmu wykonaj opisane poniższe czynności, aby włączyć funkcję Motionflow, i sprawdź, czy obraz stał się wyraźniejszy.
   1. Naciśnij przycisk ACTION MENU na pilocie.
   2. Wybierz opcję Picture adjustments (Regulacje obrazu).
   3. Wybierz opcję Ustawienia zaawansowane.
   4. Wybierz opcję Ruch.
   5. Wybierz opcję Motionflow.
   6. Wybierz ustawienie Standardowy, Płynny lub Własny. Ostatnie z tych ustawień pozwala dodatkowo zmienić ustawienia GładkośćCzystość na Maks.