Identyfikator artykułu : 00116864 / Ostatnia modyfikacja : 25.11.2021Drukowanie

W jaki sposób włączyć lub wyłączyć automatyczne aktualizacje?

  Zakładając, że podczas wstępnej konfiguracji telewizora zastały zaakceptowane warunki polityki prywatności Sony, ustawienie automatycznego pobierania oprogramowania powinno mieć domyślnie wartość Wł. Oznacza to, że natychmiast po udostępnieniu aktualizacji telewizora podłączonego do sieci i z dostępem do Internetu rozpocznie się jej automatyczne pobieranie. Jeżeli ustawisz tę opcję jako Wył., konieczne będzie ręczne sprawdzanie dostępności aktualizacji.

  WAŻNE:

  • Sony i Google będą dostarczać ważne aktualizacje oprogramowania telewizora, w tym najważniejszych funkcji i aplikacji, a także poprawki i opcje optymalizujące wydajność. Zdecydowanie zalecamy pozostawienie tego ustawienia jako .
  • Jeżeli podczas wstępnej konfiguracji telewizora nie zaakceptujesz polityki prywatności Sony, funkcja automatycznej aktualizacji oprogramowania zostanie wyłączona.

  Aby zmienić ustawienie funkcji automatycznego pobierania oprogramowania, wykonaj czynności opisane poniżej.

  1. Naciśnij przycisk HOME (Ekran główny) na pilocie

   Przycisk Ekranu głównego na pilocie

  2. Wybierz opcję Pomoc na poziomie menu Ustawienia

   Help menu
   W systemie Android Oreo (OSV-O) ikona ustawień znajduje się w prawym górnym rogu. 
   Settings icon​​​​

  3. W menu Pomoc przewijaj w dół, aż znajdziesz opcję Aktualizacja oprogramowania systemowego w opcji System

   Menu aktualizacji

  4. Na końcu na ekranie Aktualizacja oprogramowania systemowego ustaw Automatyczne pobieranie oprogramowania na żądaną wartość.

  Automatyczne aktualizacje

  UWAGA:

  • Przedstawione tutaj zrzuty ekranu mają jedynie charakter referencyjny. Rzeczywisty układ i wygląd ekranu może się nieco różnić w zależności od kraju, modelu urządzenia lub oprogramowania układowego.
  • Nawet jeśli opcja Automatic software download (Automatyczne pobieranie oprogramowania) jest ustawiona na pozycję ON (Wł.), telewizor nie będzie otrzymywał internetowych powiadomień o aktualizacji oprogramowania, jeżeli nie zaakceptowano Polityki prywatności Sony. Treść Polityki prywatności Sony można wyświetlić i zaakceptować jej zasady w dowolnym momencie, przechodząc do menu: [Home] (Strona główna) > [Help] (Pomoc) > [Privacy Setting] (Ustawienia prywatności)
  • Jeśli podczas pierwszej konfiguracji telewizora nie zaakceptowano zasad Polityki prywatności Sony, należy wykonać następujące czynności, aby otrzymywać aktualizacje oprogramowania sprzętowego:
   1. Zaakceptuj Politykę prywatności Sony, przechodząc kolejno do [Home] (Strona główna) > [Help] (Pomoc) > [Privacy Setting] (Ustawienia prywatności)
   2. Sprawdź, czy opcja Automatic software download (Automatyczne pobieranie oprogramowania) jest ustawiona na pozycję ON (Wł.) w menu [Home] (Strona główna) > [Help] (Pomoc) > [System software update] (Aktualizacja oprogramowania systemowego) > [Automatic software download] (Automatyczne pobieranie oprogramowania)
   3. Sprawdź ręcznie, czy nie ma dostępnych aktualizacji, przechodząc do menu [HOME] (Strona główna) > [Help] (Pomoc) > [System software update] (Aktualizacja oprogramowania systemowego) > [Check for a system software update] (Sprawdź dostępną aktualizację oprogramowania systemowego)