Identyfikator artykułu : 00149975 / Ostatnia modyfikacja : 18.12.2022Drukowanie

Nie działa funkcja kopii lustrzanej ekranu

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Jeśli funkcja Kopia ekranu nie działa, wypróbuj te rozwiązania:

  1. Upewnij się, że telewizor i drugie urządzenie są zgodne z funkcją Kopia ekranu.
   Informacje o urządzeniach zgodnych z funkcją Kopia ekranu oraz innych sposobach udostępniania ekranu znajdziesz w punkcie 2. Zgodne urządzenia i inne rozwiązania artykułu Jak używać funkcji „Kopia ekranu” w telewizorze BRAVIA.
    
  2. Upewnij się, że wejście telewizora jest ustawione na Kopia ekranu i że urządzenie mobilne zostało odpowiednio skonfigurowane.
   • Szczegóły znajdziesz w punkcie Jak używać funkcji „Kopia ekranu”w artykule Jak używać funkcji „Kopia ekranu” w telewizorze BRAVIA.
   • Przed konfigurowaniem w telewizorze funkcji kopii lustrzanej ekranu należy upewnić się, że z urządzeniem mobilnym nie są połączone żadne inne urządzenia bezprzewodowe.
     
  3. Zrestartuj smartfon. 
   Poniżej zamieszczono przykład dla telefonu Xperia. Szczegółów dotyczących obsługi należy szukać w instrukcji obsługi posiadanego urządzenia mobilnego.
   1. Naciśnij i na kilka sekund przytrzymaj przycisk zasilania na urządzeniu mobilnym.
   2. Stuknij opcję Wyłącz.
   3. Ponownie naciśnij i na kilka sekund przytrzymaj przycisk zasilania urządzenia mobilnego, aby włączyć urządzenie.
     
  4. Uruchom ponownie telewizor BRAVIA.
   • Telewizory z platformą Android TV™: naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania na dostarczonym pilocie, aby ponownie uruchomić telewizor.
   • Inne telewizory: 
    1. Wyłącz telewizor i odłącz przewód zasilający od gniazdka sieci energetycznej.
    2. Po mniej więcej 2 minutach z powrotem podłącz przewód zasilający do gniazdka sieci energetycznej i włącz telewizor.
      
  5. W telewizorze z platformą Android TV zmień ustawienie opcji Ustawienia Bluetooth telewizora z platformą Android TV na Wył. W tym celu wykonaj następujące czynności:
   1. Naciśnij przycisk HOME na dostarczonym pilocie.
   2. Przewiń zawartość ekranu do opcji Ustawienia i naciśnij przycisk Select.
   3. Przewiń zawartość ekranu do opcji Sieć i akcesoria.
   4. Wskaż opcję Ustawienia Bluetooth i naciśnij przycisk Select.
   5. Wskaż opcję Bluetooth wł. i naciśnij przycisk Select.
   6. Wskaż opcję Wył. i naciśnij przycisk Select.
     
  6. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany lub połączenie jest niestabilne, wypróbuj jedną z alternatywnych metod:


  Dodatkowe informacje o funkcji „Kopia ekranu”

  • Jakość obrazu mogą obniżać zakłócenia w środowisku transmisji.
  • Ta funkcja nie wymaga wprowadzania hasła. W razie gdyby pojawiło się żądanie wprowadzenia hasła, należy wyłączyć w urządzeniu mobilnym tryb Wi-Fi Direct (jeśli jest).
  • Pewne telewizory BRAVIA i smartfony Xperia są zgodne z funkcją Kopia ekranu opartą na technologii Miracast. Nie gwarantuje się współpracy funkcji Kopia ekranu z urządzeniami mobilnymi innych producentów.