undefined : 00241434 / undefined : 08.03.2023

Jak wrzucić zawartość do telewizora Sony?

    Ten film pozwala na wyświetlenie napisów.
    Jak włączyć i wyłączyć napisy przy oglądaniu filmu z YouTube.