Identyfikator artykułu : 00161799 / Ostatnia modyfikacja : 20.07.2021Drukowanie

Jak używać funkcji „Kopia ekranu” w telewizorze BRAVIA

  UWAGA: urządzenia firmy Apple lub urządzenia Android TV™ / Google TV™ wprowadzone na rynek po 2020 r. nie obsługują funkcji „Kopia ekranu”. Alternatywy dla tej funkcji opisano w części „Inne rozwiązania”.

  Co to jest „Kopia ekranu”?

  Funkcja Kopia ekranu to jedna z metod wyświetlania ekranu urządzenia mobilnego na telewizorze w celu oglądania zdjęć, filmów i stron internetowych. Wykorzystywana do tego technologia Miracast pozwala wyświetlić ekran zgodnego urządzenia na telewizorze bez używania routera bezprzewodowego.

  UWAGA: jeśli w otoczeniu występują zakłócenia, jakość obrazu może ulec pogorszeniu.


  Zgodne urządzenia i inne rozwiązania

  Zgodne urządzenia

  • Wybrane telewizory Sony BRAVIA z lat 2013–2020 (telewizory z platformą Android TV / Google TV wprowadzone po 2020 r. nie obsługują tej funkcji.)
   Szczegółowych informacji należy szukać w sekcji Produkty i kategorie związane z tym artykułem lub w Przewodniku pomocniczym do telewizora.
  • Urządzenia zgodne z Miracast, takie jak smartfon, tablet lub komputer
   • Urządzenia firmy Apple (iPhone/iPad/iPod/MacBook): według stanu na rok 2021 urządzenia te nie obsługują funkcji Kopia ekranu. Inne rozwiązania podano w następnym akapicie.
   • Szczegółowych informacji o możliwościach urządzenia należy szukać w jego instrukcji obsługi lub kontaktując się z działem wsparcia produktu.

  Inne rozwiązania

  Jeśli telewizor lub inne urządzenie nie obsługują funkcji Kopia ekranu, inne rozwiązanie pozwalające wyświetlić obraz może być zaproponowane w jednym z następujących artykułów:


  Jak używać funkcji „Kopia ekranu”

  Użycie funkcji Kopia ekranu z komputerem opisano w artykułach dla poszczególnych systemów operacyjnych, Windows 8.1 lub Windows 10.

  Aby zarejestrować urządzenie w telewizorze

  1. Naciśnij przycisk INPUT na pilocie telewizora, wybierz opcję Kopia ekranu i naciśnij przycisk Enter. Telewizor przełączy się w tryb gotowości do połączenia z urządzeniem mobilnym.

   Przykładowe ekrany trybu gotowości

   Po wyświetleniu ekranu gotowości Kopia ekranu rozłączane jest połączenie bezprzewodowe między telewizorem a routerem bezprzewodowym (punktem dostępu).
  2. Połącz telewizor z urządzeniem mobilnym z funkcją Kopia ekranu. Skonfiguruj urządzenie mobilne do połączenia z telewizorem.

   W poniższej instrukcji do celów przykładowych wykorzystano urządzenie Xperia (z systemem operacyjnym Android™ 4.4 lub nowszym).

   1. Dotknij opcji Ustawienia.
   2. Wybierz opcję Połączenie urządzenia lub Łączność Xperia.
   3. Wybierz opcję Kopia ekranu.
   4. Na ekranie funkcji Kopia ekranu stuknij opcję Start.
   5. Wybierz opcję OK.
   6. Stuknij nazwę posiadanego telewizora.

   UWAGA: obsługa pasma 5 GHz zależy od modelu telewizora.

  Szczegółową instrukcję zawiera poniższy materiał filmowy.

  Aby zobaczyć listę połączonych urządzeń lub je wyrejestrować

  Telewizory z platformą Android TV

  1. Naciśnij przycisk HOME na dostarczonym pilocie.
  2. Wybierz opcję Ustawienia.
  3. Wybierz opcję Sieć.
  4. Wybierz opcję Wi-Fi Direct.
  5. Wybierz opcję Ustawienia zaawansowane.
  6. Wybierz opcję Pokaż listę urządzeń/usuń.

  Inne telewizory

  Kiedy wyświetlany jest ekran gotowości Kopia ekranu , naciśnij przycisk OPTIONS, po czym wybierz opcję Pokaż listę urządzeń / Usuń.

  • Aby wyrejestrować urządzenie, wybierz je z listy i naciśnij przycisk Enter. Następnie na ekranie potwierdzenia wybierz opcję Yes (Tak).
  • Aby wyrejestrować wszystkie urządzenia, po wyświetleniu listy naciśnij przycisk OPTIONS (Opcje), wybierz opcję Delete All (Usuń wszystkie), a następnie na ekranie potwierdzenia wybierz opcję Yes (Tak).

  UWAGI:

  • Znaczenie ikon z lewej strony listy podano poniżej.
   • (ikona zaznaczenia): podłączone urządzenia
   • (ikona wyświetlacza): urządzenia zgodne z funkcją „Kopia ekranu”
  • Dalszych informacji należy szukać w instrukcji obsługi produktu.

  Rozwiązywanie problemów

  • Jeśli funkcja „Kopia ekranu” nie działa, zapoznaj się z artykułem Funkcja „Kopia ekranu” nie działa.
  • Nie gwarantuje się możliwości podłączenia wszystkich urządzeń zgodnych z Miracast.
  • Jakość obrazu mogą obniżać zakłócenia w środowisku transmisji.