Identyfikator artykułu : 00184770 / Ostatnia modyfikacja : 18.09.2017

Nie można podłączyć telewizora (bez platformy Android TV) do Internetu: jak wykonać diagnostykę sieci

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

WAŻNE: Ta odpowiedź dotyczy telewizorów bez platformy Android TV. W przypadku telewizora z platformą Android TV zapoznaj się z następującym artykułem: Nie można podłączyć telewizora z platformą Android TV do Internetu: jak wykonać diagnostykę sieci

UWAGA: Jeśli zdarzają się sporadyczne lub częste przypadki zerwania łączności Wi-Fi, należy zapoznać się z artykułem Przerwy w sygnale Wi-Fi lub nieregularne zrywanie połączenia. (Telewizory bez platformy Android TV)Spis treści

Pamiętaj, że...
Wykonywanie diagnostyki sieci

Wyniki łączenia
Rozwiązania zależne od wyniku diagnostyki sieci


Pamiętaj, że...

 • Połączenie telefoniczne z Internetem nie jest obsługiwane.
 • Połączenie za pośrednictwem serwera proxy nie jest obsługiwane.
 • Sieci, które wymagają zalogowania się w celu uwierzytelnienia, takie jak wirtualna sieć prywatna (VPN) lub połączenie PPPoE, nie są obsługiwane.
 • W razie potrzeby wyłączenia zapory routera należy skontaktować się z jego producentem.

Wykonywanie diagnostyki sieci

Aby przeprowadzić diagnostykę sieci, wykonaj poniższą procedurę.

Modele z roku 2015 lub późniejsze:

 • Zawartość menu zależy od modelu.
 1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
 2. Wybierz opcję Ustawienia.
 3. Wybierz opcję Ustawienia systemowe.
 4. Wybierz opcję Konfiguruj.
  Obraz

 5. Wybierz opcję Sieć.
 6. Wybierz opcję Konfiguracja sieci domowej.
 7. Wybierz opcję Wyświetl ustawienia i stan sieci.
 8. Wybierz opcję Sprawdź połączenie.
 9. Wybierz opcję Tak.
  Rozpocznie się diagnostyka połączenia. Po chwili pojawią się wyniki łączenia. 【Wyniki łączenia przedstawia poniższa ilustracja.

Modele z roku 2014 lub wcześniejsze:

 • Zawartość menu zależy od modelu.
 1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
 2. Wybierz opcję Ustawienia.
 3. Wybierz opcję Sieć.
 4. Wybierz opcję Konfiguracja sieci.
  Obraz

 5. Wybierz opcję View Network settings and status (Wyświetl ustawienia i stan sieci) lub View Network Status (Wyświetl stan sieci).
 6. Wybierz opcję Sprawdź połączenie.
 7. Wybierz opcję Tak.
  Rozpocznie się diagnostyka połączenia. Po chwili pojawią się wyniki łączenia. Wyniki łączenia przedstawia poniższa ilustracja.

Wyniki łączenia

Poniżej zamieszczono przykładowe ekrany przedstawiające wyniki łączenia.
Obraz


O stanie połączenia z siecią informują trzy elementy wyświetlane w wynikach łączenia. Wybierz odpowiednie rozwiązanie z poniższej tabeli.
W powyższym przykładzie należy wybrać Rozwiązanie 4.

UWAGA: W przypadku korzystania z konwertera bezprzewodowej sieci LAN (urządzenia podłączanego do telewizora przewodem LAN) należy zapoznać się z wynikami dla połączenia przewodowego w poniższej tabeli.

Rozwiązania zależne od wyniku diagnostyki sieci

Wybierz rozwiązania odpowiednio do wyniku diagnostyki sieci.

  

Wyniki łączenia

Urz. bezprzewodowe w TV Niepowodzenie znal.
(lub OK)
znal.
(lub OK)
znal.
(lub OK)
Połączenie kablowe
Dostęp lokalny Niepowodzenie Niepowodzenie OK OK
Dostęp do Internetu Niepowodzenie Niepowodzenie Niepowodzenie OK
Rozwiązanie Łączność bezprzewodowa Rozwiązanie 1 Rozwiązanie 2 Rozwiązanie 3 Rozwiązanie 4
Połączenie kablowe Rozwiązanie 5 Rozwiązanie 6 Rozwiązanie 7 Rozwiązanie 8