Identyfikator artykułu : 00184755 / Ostatnia modyfikacja : 03.08.2018

Nie można podłączyć telewizora z platformą Android TV do Internetu: jak wykonać diagnostykę sieci

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

WAŻNE: Ta odpowiedź dotyczy telewizorów z platformą Android TV. W przypadku telewizorów bez platformy Android TV należy zapoznać się z artykułem Nie mozna podlaczyc telewizora (bez platformy Android TV) do Internetu: jak wykonac diagnostyke sieciSpis treści

Pamiętaj, że...
Wykonywanie diagnostyki sieci
Rozwiązania zależne od wyniku diagnostyki sieciPamiętaj, że...

 • Połączenie telefoniczne z Internetem nie jest obsługiwane.
 • Połączenie za pośrednictwem serwera proxy nie jest obsługiwane.
 • Sieci, które wymagają zalogowania się w celu uwierzytelnienia, takie jak wirtualna sieć prywatna (VPN) lub połączenie PPPoE, nie są obsługiwane.
 • W razie potrzeby wyłączenia zapory routera należy skontaktować się z jego producentem.
 • Jeśli na ikonie sieci na głównym ekranie telewizora z platformą Android TV pojawia się wykrzyknik (!), zapoznaj się z poniższym artykułem.  Przerwy w sygnale Wi-Fi lub nieregularne zrywanie polaczenia. (Telewizor z platforma Android TV)


Wykonywanie diagnostyki sieci

UWAGA: Jeśli telewizor jest podłączony przez Wi-Fi, upewnij się, że opcja Wbudowane Wi-Fi jest ustawiona na Włącz.
 1. Naciśnij przycisk Home (głównego menu) na pilocie.
 2. Wybierz opcję Ustawienia.
 3. Wybierz opcję Sieć w kategorii Sieć i akcesoria.
 4. Wybierz opcję Ustawienia zaawansowane.
 5. Wybierz opcję Wbudowane Wi-Fi i zmień jej ustawienie na Włącz.

Aby przeprowadzić diagnostykę sieci, wykonaj poniższą procedurę.

 • Zawartość menu zależy od modelu.
 • Zamieszczone poniżej przykłady pochodzą z modeli z platformą Android TV z 2017 r.
 1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
 2. Wybierz opcję Ustawienia.
 3. Wybierz opcję Sieć w kategorii Sieć i akcesoria.
  Obraz
   
 4. Wybierz opcję Ustawienia zaawansowane.
  Obraz
   
 5. Wybierz opcję Stan sieci.
  Obraz
   
 6. Wybierz opcję Sprawdź połączenie.
  Obraz
   
 7. Z ekranu Czy chcesz sprawdzić połączenie? wybierz opcję TAK.
  Obraz
   
 8. Rozpocznie się diagnostyka połączenia. Po chwili pojawią się wyniki łączenia.
  O stanie połączenia z siecią informują trzy elementy wyświetlane w wynikach łączenia. Wybierz odpowiednie rozwiązanie z poniższej tabeli.
  Poniżej zamieszczono przykładowe ekrany przedstawiające wyniki łączenia.
   
  ObrazObraz

  [A]: Jeśli w wynikach łączenia pojawia się [IPv4: xxxxx][IPv6: xxxxx]

  • Przypadek 1: Jeśli użytkownik nie zmieni ustawień na powodujące wybór [IPv6], telewizor automatycznie łączy się przez [IPv4]. W takim przypadku należy sprawdzić wyniki dla [IPv4: xxxxx].
ObrazObrazUrz. bezprzewodowe w TV: znal.
Dostęp lokalny: OK
Dostęp do Internetu: OK
  • Przypadek 2: Jeśli wybrane są ustawienia, które powodują użycie [IPv6], należy sprawdzić wyniki dla [IPv6: xxxxx].
ObrazObrazUrz. bezprzewodowe w TV: znal.
Dostęp lokalny: OK
Dostęp do Internetu: OK 


UWAGA: W przypadku korzystania z konwertera bezprzewodowej sieci LAN (urządzenia podłączanego do telewizora przewodem LAN) należy zapoznać się z wynikami dla połączenia przewodowego w poniższej tabeli.


Rozwiązania zależne od wyniku diagnostyki sieci

Wybierz rozwiązania odpowiednio do wyniku diagnostyki sieci.

 • Przykład:
  Rozwiązaniem, które odpowiada sytuacji [A], Przypadek 1 w powyższych przykładach wyników połączeń jest Rozwiązanie 4. Dla sytuacji [B] (znal./OK/Niepowodzenie) należy wybrać Rozwiązanie 3.
   
    

  Wyniki łączenia

  Urz. bezprzewodowe w TVNiepowodzenieznal.
  (lub OK)
  znal.
  (lub OK)
  znal.
  (lub OK)
  Połączenie kablowe
  Dostęp lokalnyNiepowodzenieNiepowodzenieOKOK
  Dostęp do InternetuNiepowodzenieNiepowodzenieNiepowodzenieOK
  RozwiązanieŁączność bezprzewodowaRozwiązanie 1 Rozwiązanie 2 Rozwiązanie 3 Rozwiązanie 4
  Połączenie kabloweRozwiązanie 5 Rozwiązanie 6 Rozwiązanie 7 Rozwiązanie 8