Identyfikator artykułu : 00149529 / Ostatnia modyfikacja : 04.09.2018

Jakie typy dysków twardych USB są zgodne z telewizorami Sony Android TV?

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Telewizory Sony z platformą Android TV współpracują z wymienionymi poniżej typami dysków twardych USB.

Legenda:
✓ : Zgodność
- : Brak zgodności

Modele telewizorów

Odtwarzanie  Nagrywanie*  Producent  Model  Portable type

Telewizory Sony z platformą Android TV
 wprowadzone na rynek w 2017 r.

SONY HD-SG5 Yes
SONY HD-S1A Yes
SONY HD-T3 No
SONY HD-U3 No
SONY HD-E1 Yes
SONY HD-E2 Yes 
SONY HD-D2B No
SONY HD-D3B No
SONY HD-V2 No
SONY HD-V3 No
 SONY HD-U2 No
 SONY HD-T2 No
Modele telewizorów Odtwarzanie  Nagrywanie*  Producent  Model  Oznaczenie typu

Telewizory Sony z platformą Android TV
 wprowadzone na rynek w 2016 r.

SONY HD-U3
SONY HD-Q3
SONY HD-E2
Buffalo HD-LLU3 HD-LL4.0U3
Buffalo HD-AVSU3 HD-AVS2.0U3/V
Buffalo HD-PLFU3 HD-PLF2.0U3
Buffalo HD-AVQ3 HD-AVQ3.0U2/V
Buffalo HD-PNFU3-C HD-PNF3.0U3-GBC
I-O Data AVHD-AUSQ AVHD-AUSQ3.0
I-O Data HDEL-UTB HDEL-UT2BRB
I-O Data AVHD-PUTSQ AVHD-P2UTSQ
I-O Data HDCL-UT(UTB) HDCL-UT4.0
I-O Data AVHD-AUT AVHD-AUT2.0
I-O Data HDPC-UTC HDPC-UT2.0KC
Modele Sony z platformą Android TV
 wprowadzone na rynek w 2015 r.
SONY HD-EG5
SONY HD-E1
SONY HD-SG5**
SONY HD-EG5U***

* Funkcja nagrywania jest dostępna tylko w niektórych modelach oraz w niektórych krajach/regionach.
** Ten model jest sprzedawany tylko w niektórych krajach/regionach.
** Aby nagrywać na zewnętrznym dysku twardym, należy go podłączyć do złącza USB umożliwiającego nagrywanie przez przewód USB. Przewód USB dostarczony z urządzeniem HD-EG5U może być zbyt krótki, aby podłączyć urządzenie do złącza USB w celu nagrywania. Należy użyć przewodu USB o długości co najmniej 80 cm.

Można także korzystać z dysków twardych innych producentów, jeśli spełniają one następujące warunki:

 UWAGA: Firma Sony nie może zagwarantować pełnej zgodności telewizora z dyskami twardymi innych producentów i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy, do których może dojść.

 • Standard USB: 2.0 lub 3.0. W przypadku standardu 3.0 podłącz dysk twardy do niebieskiego złącza USB.
 • System plików, maksymalny rozmiar dysku twardego: Zapoznaj się z poniższymi odpowiedziami na często zadawane pytania. Jaki jest maksymalny rozmiar pliku obsługiwany przez urządzenie USB i jaką maksymalną pojemność może mieć dysk twardy podłączony do telewizora?
 • Prędkość obrotowa: Brak wymagań
 • Prędkość odczytu/zapisu: Brak wymagań
 • Zasilanie: Zalecamy korzystanie z dysków twardych z zewnętrznym zasilaczem.
 • Maksymalny prąd wyjściowy złącza USB telewizora podano poniżej.
  • Port USB do nagrywania (funkcja nagrywania jest dostępna tylko w niektórych modelach oraz w niektórych krajach/regionach.)
   Modele 2K: 800 mA, modele 4K: 900 mA
  • Inne złącza USB: 500 mA