Identyfikator artykułu : 00163206 / Ostatnia modyfikacja : 12.10.2018

Mimo naciśnięcia przycisku Microphone (Mikrofon) na pilocie z panelem dotykowym nie pojawia się pole wyszukiwania.

  Nie gwarantuje się działania funkcji rozpoznawania głosu w każdych warunkach. Funkcji tej można użyć przez naciśnięcie przycisku Microphone (Mikrofon) widocznego w polu wyszukiwania. Pomimo naciśnięcia przycisku Microphone (Mikrofon) na pilocie funkcja rozpoznawania głosu nie działa przy wyświetlonych pewnych ekranach, takich jak wymienione poniżej, i wówczas nie pojawia się pole wyszukiwania:

  UWAGA: Wymienione poniżej cechy są przykładami. Rzeczywiste cechy mogą zmienić się w przyszłości.

  • W Przewodniku pomocniczym (poza nagłówkiem)
  • Informacje prawne firmy Sony (Ustawienia -> About (O telewizorze) -> Informacje prawne)
  • Ekran logowania do serwisu PlayMemories Online w Albumie i ekran pomocy serwisu PlayMemories Online w Albumie
  • PS Video
  • SONY ID (ekran rejestracji konta Sony)
  • NetAD (wprowadzony przez DUX)
  • NetAD (wprowadzony przez Sony Select)
  • PS Now Store
  • Menu Action (Akcja)
  • Odkryj
  • Podczas pierwszej konfiguracji
  • Polityka prywatności Google
  • Licencje otwarte Google
  • Warunki korzystania Google
  • Casting YouTube