Identyfikator artykułu : 00117269 / Ostatnia modyfikacja : 02.12.2019

Rozwiązywanie problemów (Android TV): Jakie zalety ma restartowanie telewizora i aktualizowanie oprogramowania?

  Jeśli podczas użytkowania telewizora wystąpi nieoczekiwany objaw lub sytuacja wymieniona poniżej, pomocna może się okazać następująca procedura.

  Objaw:

  • Nieprawidłowy obraz / brak obrazu / brak dźwięku z kanału telewizyjnego lub zewnętrznego urządzenia
  • Brak dźwięku / zniekształcony dźwięk / zakłócenia / przerwy w dźwięku przy odtwarzaniu obrazu i dźwięku
  • Nieprawidłowe wyświetlanie filmów, obrazów lub miniaturek / czarny ekran
  • Nie działają funkcje odtwarzania z urządzeń USB, przesyłania obrazu na inne urządzenie lub kopii lustrzanej ekranu / brak możliwości odtwarzania
  • Aplikacja działa niewłaściwie.

  Rozwiązanie:

  1. Uruchom ponownie telewizor.
   Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Najczęściej zadawane pytania” poniżej.
   Jak uruchomić ponownie (zresetować) platformę Android TV?
  2. Jeśli do telewizora podłączone są urządzenia peryferyjne, odłącz je.
  3. Wyłącz telewizor i odłącz przewód zasilający od gniazdka sieci energetycznej.
   Odczekaj około 2 minut, po czym z powrotem podłącz przewód zasilający do gniazdka sieci energetycznej i włącz telewizor.
   UWAGA:
   • Jeśli telewizor BRAVIA jest podłączony do zewnętrznego dysku twardego, należy go odłączyć i ponowić próbę.
   • Pozostawienie telewizora z odłączonym przewodem zasilającym spowoduje zanik napięć panujących w telewizorze.
    W rezultacie zamiast niepotrzebnych danych i błędnych informacji w pamięci pojawią się domyślne wartości, co pozwoli na ponowne normalne użytkowanie telewizora.
     
  4. Jeśli przy połączeniu HDMI/MHL ekran pozostaje czarny lub wyświetlany jest nieprawidłowy obraz, można wypróbować poniższe rozwiązania.
   UWAGA: Telewizor może nie obsługiwać połączeń MHL. Szczegółowych danych technicznych telewizora należy szukać w instrukcji obsługi.
   • Odłącz i z powrotem podłącz przewód HDMI/MHL.
   • Odłącz i z powrotem podłącz przewód zasilający podłączonego urządzenia lub ponownie uruchom urządzenie.

     
  5. W razie wystąpienia nienormalnego obrazu lub dźwięku należy zresetować ustawienia obrazu lub dźwięku.
    
   • Ustawienia obrazu:
    HOME > Ustawienia* > Telewizor - Wyświetlanie > Obraz > Ustawienia zaawansowane > Zresetuj
   • Ustawienia dźwięku:
    HOME > Ustawienia* > Telewizor - Dźwięk > Dźwięk > Ustawienia zaawansowane > Zresetuj
  6. Aktualizacja oprogramowania to program aktualizacji, w ramach którego dodawane są nowe funkcje i usuwane błędy.

   Zalecamy podłączenie telewizora BRAVIA do Internetu i zmianę ustawienia Automat. pobieranie oprogram. na Wł. Aktualizacje są pobierane automatycznie, gdy telewizor pozostaje w trybie czuwania.
   Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Najczęściej zadawane pytania” poniżej.
   Jak uzyskać automatyczną aktualizację oprogramowania.

  UWAGA: