Identyfikator artykułu : 00206359 / Ostatnia modyfikacja : 17.05.2022

W głównym menu pojawia się komunikat „Brak dostępu do Internetu. Sprawdź połączenie z siecią”

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Ten komunikat pojawia się w głównym menu, gdy telewizor nie jest podłączony do Internetu lub gdy używana jest funkcja Obraz w obrazie.

  UWAGA: dostępność funkcji Obraz w obrazie zależy od modelu. Prosimy o zapoznanie się z danymi technicznymi produktu.


  Komunikaty pojawiające się w menu głównym

  W zależności od stanu połączenia telewizora z Internetem szczegóły komunikatu zmieniają się w następujący sposób:

  • „Brak dostępu do Internetu” = telewizor nigdy nie był podłączony do Internetu
  • „Brak połączenia z siecią Wi-Fi” = telewizor nie może połączyć się z siecią Wi-Fi
  • „Niepodłączony Ethernet” = telewizor nie może połączyć się z siecią przez przewód LAN
  • Kiedy telewizor pracuje w trybie Obraz w obrazie, są dwie możliwości:
   • Wyświetlana jest nazwa programu 
   • Wyświetlana jest nazwa wejścia (i ewentualne informacje o urządzeniu) 

  UWAGA: komunikat o braku połączenia telewizora z Internetem można doraźnie ukryć, wybierając [ZAMKNIJ]. Komunikat ten będzie się jednak pojawiał dotąd, aż telewizor zostanie połączony z Internetem.

  Przykładowe zrzuty ekranu

  Ekran telewizora z wyświetlonym w głównym menu komunikatem „Unable to access Internet” (Brak dostępu do Internetu).

  Ekran telewizora używanego w trybie „Obraz w obrazie”, z wyświetlonym w głównym menu komunikatem „BD HDMI2”.