Identyfikator artykułu : 00206341 / Ostatnia modyfikacja : 27.06.2019

Co zmienia się w głównym menu po aktualizacji oprogramowania?

  Nowe menu główne zawiera opcje AplikacjeKolejka odtwarzania, historię wybieranych kanałów telewizyjnych, polecane materiały z Internetu oraz ikony Wejścia, ProgramatoryUstawienia.

  Przed aktualizacjąPo aktualizacji

   

  Po wybraniu opcji (Aplikacje) pojawia się lista aplikacji, które były już pobierane lub instalowane. (Listę tę można również wyświetlić, naciskając i przytrzymując przycisk HOME na pilocie.)

  Przed aktualizacjąPo aktualizacji

   

  Aby zmienić wejście, nie trzeba już wybierać opcji HDMI 1 lub HDMI2 bezpośrednio z menu głównego — teraz można wybrać ikonę Wejścia w prawym górnym rogu ekranu głównego, a następnie żądane wejście.
  (Ekran pojawiający się po naciśnięciu przycisku INPUT na pilocie wygląda tak samo jak po wybraniu z głównego menu ikony Wejścia.)

  Przed aktualizacjąPo aktualizacji

   

  Opcje UstawieniaProgramatory przeniesiono z dolnego wiersza głównego menu w prawy górny róg nowego menu głównego. (Nie zmienił się obraz wyświetlany po wyborze tych opcji.)

  Przed aktualizacjąPo aktualizacji

   

  Pomoc wyświetlana w dolnym wierszu głównego menu została przeniesiona na listę aplikacji pojawiającą się po wybraniu opcji (Aplikacje). (Listę tę można również wyświetlić, naciskając i przytrzymując przycisk HOME na pilocie.)

  Przed aktualizacjąPo aktualizacji

   

  W nowym menu głównym nie pojawia się ikona siły sygnału Wi-Fi. (Aby sprawdzić siłę sygnału Wi-Fi, naciśnij przycisk HELP i wybierz opcję Wyświetl stan sieci.)

  Przed aktualizacjąPo aktualizacji