Identyfikator artykułu : 00116916 / Ostatnia modyfikacja : 06.08.2019

Wyświetlanie na telewizorze karty z przeglądarki Chrome na komputerze

  UWAGI:

  • Aby przesyłać obraz z przeglądarki Google Chrome, upewnij się, że masz najnowszą wersję tej przeglądarki.
  • Przy przesyłaniu karty telewizor wyświetla kartę Google Chrome. Należy sprawdzić wymagania systemowe, aby uniknąć ograniczenia funkcji dostępnych przy wyświetlaniu stron internetowych, obrazów i pokazów slajdów.
  • Przesyłanie strony internetowej obsługującej Google Cast różni się od przesyłania karty z przeglądarki Chrome.
  • Aby przesyłać karty z przeglądarki Google Chrome, należy podłączyć telewizor z platformą Android TV i komputer do tej samej sieci.

  Poniższe czynności należy wykonać po zainstalowaniu w komputerze przeglądarki Chrome.

  Sprawdź, czy używasz aktualnej wersji przeglądarki Google Chrome.

  1. Uruchom przeglądarkę Chrome.

   UWAGA: Jeżeli przeglądarka Chrome wymaga aktualizacji, sprawdź dostępność aktualizacji, wykonując poniższe czynności.

   1. Kliknij ikonę Menu Menu Chromew prawym górnym rogu przeglądarki Chrome.
   2. Kliknij opcję Settings (Ustawienia).

    ustawienia

   3. Kliknij opcję About (O programie).

    UWAGA: Strona About (O programie) zawiera informacje o wersji przeglądarki Google Chrome i ewentualnych aktualizacjach.

  Prześlij kartę przeglądarki Google Chrome

  1. Uruchom przeglądarkę Google Chrome.
  2. Kliknij ikonę Menu Obrazw prawym górnym rogu przeglądarki Chrome.
  3. Kliknij opcję Cast... (Przesyłaj...).

   cast

   UWAGI:

   • Kliknięcie opcji Cast... (Przesyłaj...) powoduje pojawienie się ikony przesyłania obok ikony Menu menu  oraz pojawienie się okna Przesyłaj do.

    ikona przesyłaj

   • Aby przesyłać strony internetowe lub aplikacje, takie jak Netflix, filmy z YouTube, Stan, Presto lub Quickflix, dotknij ikony Cast w aplikacji lub na stronie internetowej.
  4. Wybierz model telewizora.

   Wybór telewizora

   UWAGA: Po nawiązaniu łączności z telewizorem kolor ikony Google Cast w prawym górnym rogu przeglądarki Chrome zmieni się na niebieski Obraz.