Identyfikator artykułu : 00197029 / Ostatnia modyfikacja : 20.01.2022

Podstawowe informacje o parowaniu i połączeniu Bluetooth

  UWAGA:

  1. Słuchawki i głośniki Bluetooth nie mogą być równocześnie połączone z więcej niż jednym urządzeniem.

  2. Wystarczy pomyśleć, że nie jest możliwe równoczesne prowadzenie wielu rozmów telefonicznych z wieloma urządzeniami:
   Jeśli słuchawki są już połączone z jednym urządzeniem mobilnym, nie można ich równocześnie połączyć z innym urządzeniem mobilnym.

  3. Należy zatem zakończyć połączenie Bluetooth, wybierając odpowiednią funkcję w urządzeniu, które zostało podłączone jako pierwsze (słuchawkach lub głośniku). Można będzie wówczas podłączyć inne urządzenie mobilne. Prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi poniżej informacjami o parowaniu i połączeniu Bluetooth.   

  Co to jest parowanie Bluetooth?
  Parowanie Bluetooth to rodzaj zapisu informacji służących do łączenia urządzeń. Wzajemna rejestracja urządzeń i zapis odpowiednich informacji (parowanie) umożliwiają łączenie takich urządzeń.

  Aby użyć urządzenia Bluetooth, trzeba najpierw sparować je z innym urządzeniem Bluetooth. Parowanie przypomina wymianę numerów telefonów. Aby zatelefonować do jakiejś osoby, trzeba najpierw uzyskać od niej numer telefonu; podobnie, aby jedno urządzenie Bluetooth mogło połączyć się z drugim, trzeba najpierw zapisać w każdym z tych urządzeń informacje o parowaniu. Parowanie wykonuje się tylko raz — nie trzeba go później powtarzać. Wynika to z faktu, że w każdym z urządzeń zapisane są odpowiednie informacje potrzebne do łatwego nawiązania połączenia.

  Jeśli zapomnisz lub zgubisz czyjś numer telefonu, nie możesz zatelefonować do tej osoby. Podobnie jest z parowaniem: usunięcie z urządzenia Bluetooth informacji o parowaniu (np. poprzez zresetowanie urządzenia) uniemożliwi połączenie się z wcześniej zarejestrowanym urządzeniem.

   

  Gdyby tak się zdarzyło, w celu ponownego połączenia takich urządzeń trzeba będzie ponownie je sparować. Zmiana urządzenia mobilnego (np. zakup nowego smartfona) również spowoduje konieczność sparowania słuchawek lub głośnika z nowym urządzeniem.
  Procedury parowania z urządzeniami Bluetooth zamieszczono na poniższych stronach.

  UWAGA: W słuchawkach Bluetooth można zapisać informacje o ograniczonej liczbie urządzeń Bluetooth. Jeśli liczba zarejestrowanych urządzeń osiągnęła maksimum, próba zarejestrowania nowego urządzenia spowoduje usunięcie informacji o jednym z wcześniej zarejestrowanych urządzeń (najstarszym urządzeniu w historii połączeń).


  Co to jest połączenie Bluetooth?

  Połączenie Bluetooth to transmisja między dwoma urządzeniami Bluetooth. Warunkiem nawiązania połączenia Bluetooth jest uprzednia rejestracja informacji o każdym z urządzeń w drugim urządzeniu. Po sparowaniu urządzeń za pierwszym razem nie ma potrzeby powtarzania parowania przy kolejnym łączeniu.

  Nawiązywanie łączności między dwoma urządzeniami Bluetooth można porównać z telefonowaniem. Aby można było zatelefonować do kogoś, osoby powinny wymienić się numerami; podobnie, dwa urządzenia mogą się połączyć, jeśli zostały sparowane i wymieniły się odpowiednimi informacjami.

  BT1

  Procedura łączenia i rozłączania urządzeń Bluetooth zależy od produktu.
  Szczegółów należy szukać w instrukcji obsługi lub przewodniku pomocniczym do produktu.
  Jeśli parowanie lub podłączanie produktu Bluetooth kończy się niepowodzeniem, zapoznaj się z poniższą stroną.