Identyfikator artykułu : 00137708 / Ostatnia modyfikacja : 23.01.2018

Czy mogę tworzyć listy odtwarzania za pomocą aplikacji [Music] (Muzyka)?

  Do tworzenia list odtwarzania nie można używać aplikacji Music (Muzyka). Aktualizacja oprogramowania umożliwia natomiast odtwarzanie list utworzonych na innych urządzeniach (komputerach, smartfonach itd.), pod warunkiem że są one w formacie m3u.

  Można odtwarzać listy odtwarzaniamenu (szuflady).

   

  1. Naciśnij przycisk W LEWO na pilocie i trzymaj go dotąd, aż z lewej strony ekranu pojawi się menu (szuflada). 

  UWAGA: W przypadku języków arabskiego, perskiego i hebrajskiego naciśnij przycisk W PRAWO na pilocie i trzymaj go dotąd, aż z prawej strony ekranu pojawi się menu (szuflada).

  2. Wybierz opcję Playlisty.

  WAŻNE: W pewnych modelach odtwarzanie listy odtwarzania w formacie M3U staje się możliwe po aktualizacji oprogramowania. Jeśli nie można odtworzyć listy odtwarzania, należy wykonać aktualizację oprogramowania i ponowić próbę.

  Informacje o sposobie aktualizacji zawiera następujący artykuł:  Jak wykonac aktualizacje oprogramowania