Identyfikator artykułu : 00279741 / Ostatnia modyfikacja : 02.07.2023Drukowanie

Dioda LED na telewizorze pali się lub miga: znaczenie koloru i rozwiązywanie problemów sygnalizowanych przez migającą czerwoną diodę LED

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Dioda LED z przodu telewizora może zmieniać kolor stosownie do pewnych działań lub stanów telewizora. Ten artykuł objaśnia znaczenie kolorów diody. Zawiera też rozwiązania, z których można skorzystać, gdy dioda LED na telewizorze miga na czerwono — co jest poważnym sygnałem, że z telewizorem nie dzieje się dobrze.


  Co oznaczają różne kolory diody LED z przodu telewizora?

  Kolory diody LED informują o określonym stanie lub działaniu telewizora. Jeśli dioda LED miga na czerwono, przejdź do części zatytułowanej „Dioda LED na telewizorze miga na czerwono”.

  Kolory: Biały - Błękitny - Bursztynowy - Różowy - Zielony - Żółty

  Czy można wyłączyć diodę LED z przodu telewizora?

  Tak, jakkolwiek nie jest to zalecane. Nie znając koloru diody LED, nie można określić stanu telewizora. Diodę LED z przodu telewizora można wyłączyć, zmieniając ustawienie opcji Dioda podświetlenia LED na Wył. Wykonaj czynności odpowiednie dla posiadanego telewizora.

  Modele z platformą Android TV lub Google TV

  Inne modele telewizorów LCD/LED


  Dioda LED na telewizorze miga na czerwono

  Migająca na czerwono dioda LED nie jest niestety dobrym objawem. Można jednak wykonać kilka czynności, aby spróbować rozwiązać ten problem. Wykonuj je pojedynczo.

  1. Jeśli dioda na telewizorze miga siedem razy, sprawdź, czy nie jest to wynikiem przegrzania: upewnij się, że przestrzeń za telewizorem wystarcza do zapewnienia wentylacji. Jeśli liczba mignięć jest inna, przejdź do drugiej czynności.
  2. Używając pilota lub przycisku zasilania na telewizorze, wyłącz i z powrotem włącz zasilanie. Przy okazji odłącz od telewizora wszystkie podłączone urządzenia, aby wykluczyć je jako źródło problemu.
  3. Odłącz telewizor od zasilania i pozostaw go na dwie minuty. (Jest to resetowanie przez odłączenie i podłączenie zasilania).
  4. Jeśli to możliwe, zaktualizuj oprogramowanie telewizora do najnowszej wersji.
  5. Przywróć ustawienia fabryczne lub wymuś przywrócenie danych fabrycznych. Ustawienia fabryczne możesz przywrócić z poziomu menu ustawień. Wymuszenie przywrócenia danych fabrycznych wykonuje się przy użyciu przycisków na telewizorze. Z możliwości tej można skorzystać w przypadku niedostępności menu ustawień.

  Ten film dotyczy telewizorów z platformą Google TV, ale ma także zastosowanie do modeli z platformą Android TV. Zapoznaj się z artykułem dotyczącym resetowania, aby uzyskać dodatkowe informacje o przywracaniu ustawień fabrycznych i wymuszaniu przywrócenia danych fabrycznych.

  Jeśli wykonanie tych czynności nie poprawi sytuacji, uprzejmie prosimy o kontakt z działem obsługi klienta.