Identyfikator artykułu : 00202434 / Ostatnia modyfikacja : 19.04.2021

Wyszukiwanie głosowe z wolnymi rękami (tylko telewizory z wbudowanym mikrofonem)

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Kiedy włączone jest Wykrywanie „Ok Google”, można wyszukiwać materiały i obsługiwać telewizor z wolnymi rękami.
  Współpraca telewizora z wbudowanym mikrofonem zależy od regionu i języka. Informacji o konkretnym modelu telewizora należy szukać w jego instrukcji obsługi.

   

  Włączanie/wyłączanie wbudowanego mikrofonu

  1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
  2. Wybierz opcję  (Ustawienia).
  3. Dalsze kroki zależą od opcji w menu telewizora:
   • Wybierz opcje Preferencje urządzenia → Asystent Google → WykrywanieOk Google”.
   • Wybierz opcje Google → WykrywanieOk Google”.

  Wbudowanego mikrofonu można też użyć, naciskając przycisk Mikrofon na pilocie lub wybierając opcję Mikrofon.

   

  Użycie wbudowanego mikrofonu

  Ustaw się przodem do telewizora i powiedz „Ok Google”. Pozwoli to używać następujących funkcji z wolnymi rękami:

  • Wyszukiwanie głosowe
  • Obsługa telewizora

  UWAGA: Do użycia asystenta Google Assistant i wyszukiwania głosowego przez wbudowany mikrofon wymagane jest połączenie z Internetem.

  Kiedy ustawisz się przodem do telewizora i powiesz „Ok Google”, wskaźnik podświetlenia LED na telewizorze zacznie świecić na żółto. Możesz wtedy zapytać o prognozę pogody itp. lub polecić włączenie telewizora.

  • Kiedy wbudowany mikrofon jest włączony, wskaźnik diodowy telewizora świeci na bursztynowo. Aby wyłączyć wskaźnik:
  1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
  2. Wybierz opcję  (Ustawienia).
  3. Dalsze kroki zależą od opcji w menu telewizora:
   • Wybierz opcje Preferencje urządzenia → Wskaźnik LED → wyłącz opcję LED wbudowanego mikrofonu.
   • Wybierz opcje Wskaźnik LED → wyłącz opcję LED wbudowanego mikrofonu.

  Wbudowanego mikrofonu będzie można użyć także w telewizorze pozostającym w trybie czuwania.

  • Funkcji tej będzie można użyć po osiągnięciu gotowości przez aplikację.

  Jeśli telewizor jest zgodny z Asystentem Google, można mówić do Asystenta Google z wolnymi rękami.
  Szczegóły podano w następującym artykule: Użycie asystenta Google Assistant i dostępne kraje/regiony/języki.

   

  *Google oraz odnośne znaki i logo są znakami towarowymi Google LLC.